SKB-ziekenhuis Winterswijk.
Volledig scherm
SKB-ziekenhuis Winterswijk. © Jan Ruland van den Brink

Ondernemingsraad Santiz wil Achterhoekse ziekenhuisfusie toch een kans geven

WINTERSWIJK - De ondernemingsraad van de Santiz-ziekenhuizen SKB en Slingeland wil dat er toch een poging gedaan wordt om de specialisten van het SKB bij de fusiebesprekingen te betrekken. Pas als dat niet lukt kan er gewerkt worden naar een verzelfstandiging van beide ziekenhuizen. 

De ondernemingsraad wil het bericht van vrijdag nuanceren dat zij voor het ontvlechten van de ziekenhuizen zijn. De OR heeft namelijk twee adviezen aan de RvB gegeven. Ze hebben er bij de raad van bestuur en raad van toezicht allereerst op aangedrongen om nog eens te proberen de specialisten van het SKB bij de regiogroep te betrekken. 

Die regiogroep zou worden samengesteld uit alle betrokken partijen om over de toekomst van de twee ziekenhuizen te praten. De specialisten van het Winterswijkse ziekenhuis hebben aangegeven niet aan die regiogroep mee te willen doen, omdat ze een zelfstandig SKB willen. 

Toen afgelopen weken duidelijk werd dat de specialisten van het SKB zich niet willen committeren aan de opzet en samenstelling van de regiogroep, heeft de OR bij de bestuurder aangegeven pas akkoord te gaan met de regiogroep als belangrijke stakeholders zich daaraan zouden committeren. ‘De uitkomst van de analyse zou alleen dan draagvlak hebben. De bestuurder vond dit niet verstandig, omdat de OR daarmee de specialisten van het SKB een blokkeringsmacht toe zou kennen.’

Dringende oproep

De OR deed vrijdag een dringende oproep aan de RvB en  RvT om met de specialisten in gesprek te gaan met de vraag onder welke voorwaarden zij zich wel zouden willen committeren aan de regiogroep. De OR was van mening dat van de specialisten een coöperatieve houding verwacht mag worden. 

Het was de dag waarop de  Raad van Toezicht besloot om het dienstverband met pas aangestelde interimbestuurder Rolf de Folter te beëindigen en een onderzoek te starten naar de voor- en nadelen van ontvlechting.

Terugdraaien fusieproces

De OR vindt dat De Folter geen ruimte heeft gekregen om te starten met zijn opdracht. ‘Goedbeschouwd is er vanaf eind november, toen werd gesproken over de toekomstige locatieprofielen, in de omgeving en binnen de muren van het SKB, een heel krachtige beweging ontstaan die maar één doel voor ogen had, namelijk het terugdraaien van het fusieproces. 

De OR stelt vast dat er binnen het SKB een groeiende groep medewerkers is die zich schaart achter deze beweging voor een zelfstandig SKB. Vertrouwen in de oprechtheid van Santiz is toen door velen al verloren.'

Verdeeld

De OR constateert dat de organisatie verdeeld is geraakt. Een verdeeldheid die ook binnen de OR steeds meer voelbaar is geworden. Toch geeft de OR nog een gezamenlijkheid advies aan de RvB. ‘Doe een ultieme poging om commitment te krijgen bij belangrijke stakeholders voordat de regiogroep wordt opgestart. Indien ondanks een uiterste inspanning het commitment voor de regiogroep niet verkregen wordt, onderken dan dat de fusie mislukt is en start zo snel mogelijk een proces van ontvlechting van beide ziekenhuizen op.’ 

Achterhoek