Volledig scherm
© Foto Jan Bouwhuis

Tiel maakt bezwaar tegen schrappen Varikse nevengeul

VARIK - Bij veel Varikers ging gejuich op deze week. De betrokken overheden adviseren om geen nevengeul bij Varik aan te  leggen. Maar zij blijven sterk verdeeld. Tiel dient in ieder geval bezwaar in tegen het advies.

De heersende opvatting over het aanleggen van een nevengeul van de Waal om de dorpen Varik en Heesselt  heen is gekanteld. De voorkeur gaat nu uit naar een traditionele dijkversterking met het afgraven van de uiterwaarden buitendijks. In de stuurgroep van betrokken overheden stemden de gemeente Neerijnen, Waterschap Rivierenland en het ministerie van  Infrastructuur voor deze optie.

Maar het gaat om een 'concept-voorkeursalternatief'.  Dit is van 15 maart tot 26 april ter consultatie in te zien. Iedereen kan hier een reactie op geven. Daarna komt er een definitief advies aan de minister die de knoop doorhakt. Vervolgens volgt de officiële inspraakprocedure.

Bezwaren

De provincie Gelderland blijft bij haar voorkeur voor de nevengeul. Ook de gemeenten stroomopwaarts op de noordelijke Waaloever roeren zich. De Gemeente Tiel meldt desgevraagd dat zij bezwaren gaat indienen in de consultatieronde  en, indien nodig, in de latere inspraakprocedure. De gemeente zit ook in de stuurgroep maar mag niet meestemmen over het advies aan de minister. Om onduidelijke redenen heeft de gemeente de intentieovereenkomst voor de groep niet ondertekend.

Dijkversterking

Tiel onderschrijft de gedachte dat de nevengeul voor een robuuster watersysteem volgt. Daarbij moet de geul bij hoogwater voor een daling van de waterstand van ruim 40 centimeter zorgen. Dit betekent dat er op het grondgebied van Tiel minder ingrijpende maatregelen genomen moeten worden om de dijken, en andere waterkeringen zoals de stadswal, sterk en hoog genoeg te maken voor de toekomst. Voor die dijkversterking tussen Tiel en Waardenburg worden nog verschillende varianten onderzocht. Deze en volgende maand worden er bewonersbijeenkomsten gehouden over de verschillende mogelijkheden. 

Ook Neder-Betuwe maakt zich zorgen over mogelijke extra maatregelen die hier getroffen moeten worden als de nevengeul niet doorgaat.  De gemeente laat weten  eerst de inhoud van het definitieve besluit af te wachten alvorens eventuele vervolgstappen te zetten.

De Gelderlander gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement. Reacties van mensen die de nickname anonymous, anoniem of een variant daarop voeren, worden niet geplaatst.

Rivierenland