Volledig scherm
© EPA

'Farid Azarkan als kind al een uiterst intelligent bijtertje'

Voor veel jeugd met Marokkaanse wortels is hij een held: Farid Azarkan, nummer twee van Denk. Het Tweede Kamerlid groeide op in Schoonhoven. ,,Discussies, daar was hij dol op.''

Quote

Ik heb wel respect voor zijn door­zet­tings­ver­mo­gen, maar ik vind het jammer dat het voor deze partij is

Wim Slappendel, Emmaschool Schoonhoven

Verkiezingsavond 2017. In het zaaltje van de nieuwe politieke partij Denk zijn even na negenen - het tijdstip van de voorlopige verkiezingsuitkomst - alle ogen op hem gericht. Farid Azarkan, 45 jaar oud, tweede man op de lijst van Denk. Geboren in het Marokkaanse Beni Bouayach, opgegroeid in Schoonhoven.

In een gloedvol betoog bedankt hij de trouwe aanhang en zet hij een duidelijke ambitie neer. De drie zetels van deze verkiezingen? Een mooi begin, maar er zit meer, veel meer in het vat. Gescandeer uit de zaal zwelt aan. ,,Fa-rid! Fa-rid! Fa-rid!'' Azarkan lijkt, misschien nog wel meer dan Denk-voorman Kuzu, de held van de avond. De NOS - het enige journalistieke medium dat toegang heeft tot de zaal - wordt zelfverzekerd door hem te woord gestaan.

Succesverhaal
Het lijkt een onwaarschijnlijk succesverhaal voor wie de achtergrond kent van de familie Azarkan. Vader - een arbeidsmigrant - verdiende vanaf 1968 de kost in de Schoonhovense zilverfabriek. Tien jaar daarna verhuisde zijn gezin - met onder andere de achtjarige Farid - van Marokko naar een bescheiden arbeiderswoning aan de Oude Singel. Het gezin van uiteindelijk negen kinderen moest het al snel doen met niet meer dan een uitkering, nadat vader zijn baan verloor. De kinderen werden - zonder enige kennis van de Nederlandse taal en cultuur - naar de Emmaschool in het centrum gestuurd. Daar kwam Farid in de klas bij meester Wim Slappendel. ,,In mijn herinnering kwamen ze met z'n drieën: broer Mohammed, Farid en zus Fatima. Ze spraken geen woord Nederlands. In die tijd waren Marokkaanse kinderen in Schoonhoven nog tamelijk bijzonder. Hun aanwezigheid was nieuw en spannend.''

Fanatiek

Een fanatiek mannetje, zo kenschetst Slappendel Farid wel. ,,In de positieve zin van het woord, hoor. Hij was enorm leergierig en intelligent. Ik kan me herinneren dat alle buitenlandse kinderen begonnen met een taalboekje met daarin Nederlandse verhaaltjes en gedichten. Farid had binnen no time een gedicht woordelijk uit zijn hoofd geleerd. Of hij precies wist wat hij zei, dat was een tweede. Maar hij beet zich daar echt in vast.''  

Een paar jaar geleden kwam Slappendel Azarkan nog eens tegen in de snackbar van Mo, de broer van Azarkan. ,,We keken elkaar aan en er was een blik van herkenning. Dat was wel een aardig moment.'' Dat zijn oud-leerling nu zitting gaat nemen in de Tweede Kamer, geeft Slappendel dubbele gevoelens. ,,Ik heb wel respect voor zijn doorzettingsvermogen, maar ik vind het jammer dat het voor deze partij is. Ik geloof niet dat dit nu is wat Nederland nodig heeft.''

Achterstelling
Over de achterstelling van Nederlanders met een niet-westerse achtergrond - een van de uitgangspunten van Denk - valt ook wel wat af te dingen, vindt Slappendel. ,,Nederland heeft juist enorm geïnvesteerd in kinderen met een niet-westerse achtergrond in de klas. Kinderen zoals Farid. Vanuit het ministerie kwam bijna twee keer zoveel geld vrij voor een Marokkaanse kind als voor een reguliere leerling. Dat geld werd niet altijd op de juiste manier ingezet", stelt Slappendel met de blik van nu. "De Marokkaanse kinderen kregen Arabische les, met het idee dat ze wellicht nog eens terug zouden keren. Dat laatste gebeurde niet en dat eerste sloeg eigenlijk nergens op, aangezien de meesten een Berber-achtergrond hadden.''

Ook Jos Verlegh, eveneens werkzaam op de Emmaschool, herinnert zich nog het vrolijke, drukke jongetje dat bij hem in de klas kwam. ,,Hij zat altijd vooraan, was de meest leergierige van de hele klas . Discussies, daar was hij dol op.'' Een sterke persoonlijkheid was Azarkan al op jonge leeftijd. ,,Je kunt wel stellen dat hij behoorlijk aanwezig was.''   En slim, dat was hij ook. Direct na de basisschool maakte Azarkan de overstap naar het Coornhert Gymnasium in Gouda. Rector Piet Zuijdwijk herinnert zich een leuke, vrolijke leerling. ,,In het derde jaar moest hij van school af en bleek het toch te lastig. Jammer, ik had sterk het idee dat hij het talent wel op zak had.''

Excelleren
Excelleren deed hij in de klas, maar ook op het sportveld. ,,Een bijtertje op elk gebied'', stelt Luc de Vries die zich Azarkan herinnert als buurjongetje. Soms op het irritante af, stelt de Schoonhovenaar. ,,Hij was een enorme doorzetter, maar kon ook slecht tegen verliezen. En hij hield er wel van als kinderen een beetje naar hem luisterden. Ik denk dat hij dan ook volop geniet van de roem die hij nu heeft. Voor veel Marokkaanse jongeren is het een held.''   Jongeren als Mo Enzaoui uit Gouda. ,,Farid heb ik nu een aantal keren op tv gezien en ik ben onder de indruk van hoe hij iets kan uitleggen. Hij komt voor ons op door sterk te zijn, niet door zielig te doen. Dat vind ik geweldig. En natuurlijk vind ik het extra leuk dat ik kan stemmen op een Marokkaan.''

Rellen

Quote

Hij was een enorme doorzetter, maar kon ook slecht tegen verliezen

Luc de Vries, vroegere buurjongen

Hoewel Azarkan al in 1988 vertrok uit Schoonhoven bleef de Goudse regio zijn aandacht hebben. Ook in zijn rol als voorzitter van het Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland (SMN), een functie die hij van 2008 tot 2016 vervulde.

Zo zocht hij nadrukkelijk de voorgrond tijdens het landelijk gevoerde debat over Oosterwei in 2008. Politiek Nederland veroordeelde in scherpe bewoordingen het gedrag van Marokkaanse jeugd, die onder meer het leven van buschauffeurs in Oosterwei onmogelijk zou maken.   Azarkan stoorde zich mateloos aan politici als Laetitia Griffith van de VVD en ook Wouter Bos van de PvdA, die spraken over onlusten en rellen. Daar was volgens hem geen sprake van. Zo graag hij als kind op de Emmaschool al de discussie aanging, zo deed hij dat in zijn rol als SMN-voorzitter ook meer en meer. Zoals met Oudewaternaar Johan Derksen, die stelde dat voetbalclubs vrij zouden moeten zijn om Marokkaanse jeugd te weren. Ook met advocaat Gerard Spong, Jeroen Pauw en natuurlijk een keur aan politici ging hij de verbale strijd aan.

Begin dit jaar bracht Azarkan op verzoek van het bestuur van het nieuwe islamitische centrum MIV Assalam een bezoek aan Gouda. Dit zorgde voor enige landelijke beroering, aangezien er tijdens de bijeenkomst geen vrouwen aanwezig mochten zijn.   Windeieren lijkt het de vader van drie - die hij samen heeft met bedrijfseconome Christianne Cornelissen - niet te leggen. Tijdens de laatste verkiezingen blijkt in het district Leiden - waar Gouda en Alphen onder vallen - zijn enorme populariteit. Waar Denk-voorman Tunahan Kuzu 4132 voorkeursstemmen kreeg, scoorde Azarkan er 4526.   Wim Slappendel gunt Azarkan alle succes, maar geeft toch ook een boodschap mee voor zijn oud-leerling. ,,In zijn politieke partij mis ik het zoeken naar verbinding. Dat zou ik hem als oude meester toch nog wel willen meegeven: zet je niet af tegen de gevestigde orde, maar werk ermee samen.''

  1. ‘Zeepaarden’ te water bij de Maasvlakte

    ‘Zeepaarden’ te water bij de Maasvlakte

    Wie denkt aan zeepaarden, heeft waarschijnlijk een klein, gracieus onderwaterdiertje in gedachten. Maar vanmiddag aan het strand bij de Tweede Maasvlakte gingen heuse trekpaarden getooid met sleepnetten het water in. Strandwandelaars van jong tot oud keken gebiologeerd toe hoe de edele dieren voor de vangst van garnalen, haringen en nog veel meer het woeste zilte zeewater betraden. Toneelschrijver Simon Weeda, die altijd gefascineerd is geweest door de relatie tussen mens, dier en natuur, wil de oude traditie, waarbij vissers en boeren de handen ineensloegen om een extra zakcentje te verdienen, nieuw leven inblazen.