Volledig scherm
© Thinkstock

Boete van 90.000 euro geëist tegen sjoemelend mosselbedrijf

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag in de rechtbank een boete van 90.000 euro geëist tegen een mosselbedrijf uit het Zeeuwse Yerseke. Tegen de twee directeuren eiste het OM een werkstraf van 175 uur. 

Het bedrijf zette op de verpakking dat het om mosselen ging met een keurmerk, terwijl uit onderzoek blijkt dat de mosselen in de verpakking geen keurmerk hadden. Daarnaast zou het bedrijf een terugroepactie van mosselen hebben gedwarsboomd. Dat gebeurde nadat mensen ziek waren geworden.

Uit het onderzoek door de NVWA blijkt dat het bedrijf in 2012 en 2013 meermalen mosselen verkocht als 'MSC-gekeurde' mosselen, terwijl de verkochte mosselen dat niet waren. Met de administratie en facturen werd gesjoemeld, zodat niet meer te herleiden was dat de mosselen elders en helemaal niet volgens de richtlijnen van het keurmerk gevangen waren. Het MSC-keurmerk staat voor duurzame visvangst en moet de klant garanderen dat de vis aan duurzaamheidseisen voldoet. 

Ziek

Er werd niet alleen met het keurmerk gesjoemeld, zo blijkt uit het onderzoek. Eind 2013 waren in Engeland een ongewoon aantal mensen ziek geworden na het eten van mosselen van een warenhuisketen. De mosselen bleken opgevist in Ierland en verwerkt en geleverd door het bedrijf uit Yerseke. Het bedrijf uit Yerseke verzuimde vervolgens bij een terugroepactie met de NVWA te melden dat dezelfde mosselen ook aan een bedrijf in Zwitserland geleverd waren. Pas nadat ook in Zwitserland mensen ziek geworden waren, en daar een RASFF melding van werd gedaan door de Zwitserse autoriteiten, bleek dat het bedrijf uit Yerseke wel degelijk dezelfde mosselen aan de groothandel in Zwitserland had geleverd. Zij meldde dit vervolgens pas op 20 december 2013 aan de NVWA, terwijl ze de mosselen zelf al begin december in beeld had gekregen. Het bedrijf had wel zelf een stille recall gedaan van de producten in Zwitserland.

Ernstige feiten

Het bedrijf uit Yerseke heeft de NVWA volgens het OM om de tuin proberen te leiden door procesorders en facturen valselijk op te maken: ,,Uit de verhoren blijkt dat binnen het bedrijf wel algemeen bekend was dat zo nu en dan andere mosselen werden geleverd dan met de klant was afgesproken. Het was dan op de werkvloer makkelijker andere verse mosselen te pakken dan ingevroren mosselen met het juiste keurmerk. In het voorjaar van 2013 was dit ook al eens gebeurd en in 2012 was ook aan andere klanten dan de groothandel in Zwitserland het verkeerde product geleverd", zei de officier op zitting. 

De verdachten verklaren zelf dat er duizenden verpakkingen verkeerd gelabeld waren. Het gaat om ernstige feiten betoogde de officier: ,,Uit commercieel belang en om redenen van een praktische bedrijfsvoering werd door dit bedrijf een loopje genomen met de regels. Daarmee werd het in dit keurmerk gestelde vertrouwen misbruikt en beschadigd." 

Het OM vindt de gedragingen niet alleen om het voorgaande zeer ernstig, maar ook en bovenal omdat de terugroepprocedure van het product - dat zo snel mogelijk uit de markt moest worden gehaald - is gedwarsboomd: ,,En dat terwijl er op een bepaald moment alleen in Engeland al, 65 ziektemeldingen bekend waren", zei de officier: ,,Juist wanneer men handelt in mosselen, een product met bovengemiddelde risico's wat betreft de voedselveiligheid, moet men doordrongen zijn van het grote belang van een snelle en juiste tracering en terughalen. Dat de verdachten aan dit belang geen voorrang hebben gegeven, maar enkel en alleen hebben gehandeld in het bedrijfsbelang en om een eerdere fraude te verdoezelen, rekent het OM hen zeer ernstig aan."