Volledig scherm
Een postbezorger in actie. © robin utrecht

Grootverzenders: maak onze post duurder, dan kan kaartje sturen goedkoper

Banken, loterijen en andere grootverzenders van post zijn bereid meer te betalen als PostNL de postzegelprijs voor gewone Nederlanders niet langer jaarlijks fors verhoogt. Dat opmerkelijke plan doet de Vereniging Grootverbruikers Postdiensten (VGP).

Quote

Een kleine prijsverho­ging volstaat om de exorbitan­te stijging van de postzegel­prijs te stoppen

Wim Ledder, voorzitter VGP

Op het eerste gezicht lijkt het voorstel van grote postverzenders volstrekt onlogisch. Zij bieden vrijwillig aan enkele tienden van centen meer te betalen per poststuk. De hoogte zou jaarlijks door toezichthouder ACM moeten worden bepaald. ,,Negen van de tien poststukken in Nederland worden door bedrijven verstuurd’’, licht voorzitter Wim Ledder van de VGP toe. ,,Een bescheiden jaarlijkse opslag volstaat dus om een einde te maken aan de exorbitante postzegelprijsverhogingen.’’ 

De VGP, die grote partijen als ING, Vivat en Translink vertegenwoordigt, wijst er op dat de prijs van een zegel afgelopen tien jaar vrijwel is verdubbeld. Kostte een reguliere zegel in 2009 nog 44 cent, dit jaar is dat 87 cent. Dat is weer 4 cent meer dan vorig jaar. 

De vraag is uiteraard  waarom grote bedrijven belangeloos  extra willen betalen aan PostNL en Sandd. Dat is echter minder vreemd dan het lijkt: het kabinet staat op het punt de concurrentie op de postmarkt terug te draaien. Door de voortschrijdende digitalisering versturen burgers en bedrijfsleven al sinds de eeuwwisseling steeds minder post. Jaarlijks keldert het aantal verstuurde brieven en kaarten met 8 procent of meer.

Monopolietarieven

In bovengenoemd scenario ligt een overname van Sandd door PostNL nadrukkelijk op tafel. De VGP ziet daar niets in en vreest voor monopolietarieven. ,,Dat is slecht nieuws voor zakelijke verzenders, maar ook voor de consument, aan wie de kosten worden doorberekend’’, zegt Ledder. Hij vreest voor de kwaliteit, servicegerichtheid en innovatiekracht van de postbezorging.

De VGP krijgt steun van bezorggigant DHL. ,,Dit voorstel verdient steun en een snelle verdere uitwerking’’, laat het bedrijf weten. DHL, eigendom van Deutsche Post, vreest eveneens voor een monopolie door PostNL.  ,,Als die consolidatie (het samengaan PostNL en Sannd, red) achterwege blijft, betekent dit meer kans op keuzevrijheid voor ondernemers en consumenten, met gezonde arbeidsverhoudingen en een stimulans tot innovatie en verduurzaming,” stelt het bedrijf.

Grootste postbezorger PostNL wil slechts een korte reactie geven en lijkt tegen. ,,Wij staan achter het advies dat de commissie Oudeman vorig jaar zomer over de toekomst van de postmarkt  aan het kabinet heeft uitgebracht’’, laat woordvoerder Jochem van de Laarschot weten. ,,Dat advies is overgenomen door staatssecretaris Mona Keijzer en krijgt steun van de Tweede Kamer.’’


Verder lezen na de foto

Volledig scherm
Als het aan het kabinet ligt, fuseren PostNL en kleine concurrent Sandd.

Ergernis

Bronnen binnen PostNL reageren echter met enige ergernis op het VGP-plan. Ze stellen dat PostNL de postzegelprijs al minder verhoogt dan de ACM toestaat. Ze wijzen er bovendien op dat de VGP hetzelfde voorstel vorig jaar al deed in de gesprekken over de toekomst van de post. De commissie Oudeman, die het kabinet adviseerde, deed er echter niets mee. Hogere tarieven voor bedrijven zouden slechts voor nog harder kelderende volumes zorgen. 

Volgens de VGP, die ruim een kwart van de grote postverzenders vertegenwoordigt, is er vorig jaar niets met hun input gedaan. ,,Wij hebben dit plan toen al op tafel gelegd, maar we zijn totaal niet serieus genomen. Al onze voorstellen zijn van tafel geveegd.’’

De belangenclub wil zijn plan daarom binnenkort in Den Haag presenteren bij de Vaste Kamercommissie van Economische Zaken. Ledder wijst er daarbij op dat een fusie tussen PostNL en Sandd op concurrentiebezwaren van toezichthouders stuit. ,,Onze oplossing wordt expliciet als toegestane variant genoemd in de Europese postrichtlijn.’’

De VGP beklemtoont dat de voorgestelde prijsverhoging, hoe klein ook, een fors offer is. Ondanks de krimp versturen bedrijven dagelijks nog miljoenen poststukken. Een tiende cent meer per poststuk betekent op 50 miljoen brieven al 50.000 euro. ,,Dat zijn substantiële bedragen.’’ 

Volledig scherm
Bedrijfspost wordt gesorteerd. © ANP