Toekomst voor de laatste nertsenfokkerijen uitzichtloos: ‘Veertig jaar voor niets gewerkt’

Uitzichtloos. Een andere omschrijving is er niet voor nertsenhouders in Nederland. Deze bedrijfstak is per 2024 verboden, geld om te stoppen komt er niet. Wim Meijer en zijn zoons Rik en Tim uit het Overijsselse Vriezenveen over dat verbod, de zelfdodingen in de sector en de toekomst. „Ik heb veertig jaar voor niets gewerkt.”

Wim Meijer (57) leunt naar achteren in zijn stoel. We zitten in het kantoortje van zijn nertsenfokkerij in het buitengebied van Vriezenveen. Na overleg met zijn zoons Rik (28) en Tim (26) is hij ingegaan op het interviewverzoek. Om te laten zien wat ze doen, hoe ze het doen en waarom ze het doen. „We hebben niets te verbergen.” Ze nemen alle tijd, er blijft geen deur gesloten, geen vraag onbeantwoord. Het is een uniek inkijkje in een nertsenfokkerij. En in Wim Meijers ziel.

  1. 26 Miljardairs bezitten evenveel als de armste helft van de wereldbevolking

    26 Miljar­dairs bezitten evenveel als de armste helft van de wereldbe­vol­king

    Oxfam Novib waarschuwt voor de groeiende kloof tussen arm en rijk en de kwalijke gevolgen van de economische ongelijkheid voor de armen. De hulporganisatie gebruikt daarbij de jongste cijfers over rijkdom en armoede, verzameld op basis van bevindingen van Credit Suisse en Forbes. De bevindingen moeten de deelnemers aan het World Economic Forum in Davos overtuigen van de noodzaak het ernstige probleem aan te pakken. De jaarlijkse top van politici, wereldleiders en zakelijke elite komt vandaag bijeen.