De strijd om Nergena: ‘Verdrietig dat zo’n zeldzaam stukje mooie natuur opgeofferd wordt’

Het grote zonneparkonderzoek | VideoWoeste omwonenden, een tot op het bot verdeelde gemeenteraad en een milieuwerkgroep die boos is over het plaatselijke klimaatbeleid. De mogelijke komst van een zonnepark van 8 hectare naar landgoed Nergena in de gemeente Ede doet een hoop stof opwaaien.

7 reacties

 • Frank Hoven

  3 jaar geleden
  Het wordt niet zomaar een zonnepark van 11 in een dozijn, maar een innovatief zonnepark waar men best trots op kan zijn lijkt  me: "In het te ontwikkelen Zonnepark Nergena in het Binnenveld komt het accent volgens Sluijsmans van de Wagningen Universiteit te liggen op het vergroten van de biodiversiteit. ‘De ruimtes tussen de panelen worden ingezaaid met inheemse wilde planten. Hierin gaan we samenwerken met zaadbedrijven die betrokken zijn bij het project Het Levend Archief. Dat park krijgt dan de functie van zaadbank, voor behoud van het genetisch materiaal."
 • Wim

  3 jaar geleden
  Naar zee gaat prima voor windmolens. Zonnepanelen kunnen op daken en geluidswallen. Maar geen natuur opofferen. Het is vernietigen van wat reeds zeldzaam is in Nederland.
 • Kleinnagelbrink

  3 jaar geleden
  Schandalig beleid Kwak alle daken op industrieterreinen vol, op bedrijven, op schuren als het dan zo nodig moet Ik heb  ruim 300 m2 dak, van mij mag het, tegen een nette vergoeding. En niemand die het ziet of er last van heeft
 • de heer J. Zomers (67)

  3 jaar geleden
  De bouw van zonneparken en windmolens vloeit voort uit de wens van milieufreaks dat we in 2050 geen olie (benzine,diesel) en aardgas meer mogen gebruiken.Nederland is heel fanatiek... Trump doet hier niet aan mee.De huidige windmolens en zonnepanelen dateren van 25 jaar geleden en zijn verouderd, over 10 jaar zijn er nieuwe systemen (compact en meer rendement) en worden de huidige zonnepanelen en windmolens weer afgebroken.
 • de heer J. Zomers (67)

  3 jaar geleden
  Zonnepanelen en windmolens zijn uitvindingen van 25 jaar geleden... de techniek staat niet stil, dadelijk komen er nieuwe systemen die compacter zijn en meer energie leveren.Dan moeten we al die verouderde zonneparken en windmolens weer gaan afbreken.