Volledig scherm
© Thinkstock

Met spoed huurhuis voor dakloze in Vallei

EDE - Bewoners van opvanghuizen voor daklozen of instellingen voor begeleid wonen in de Vallei kunnen binnenkort met voorrang een sociale huurwoning toegewezen krijgen in Ede, Rhenen en Veenendaal. Dat betekent bijvoorbeeld in de gemeente Ede dat komend jaar naar schatting enkele tientallen huizen extra naar zogenoemde urgent woningzoekenden kunnen gaan.

Waarschijnlijk gaat een team specialisten beoordelen wie in aanmerking komt voor de regeling.

Ede, maar ook Rhenen en Veenendaal, passen hiervoor momenteel hun Huisvestingsverordening aan. Samen tellen ze bijna 200.000 inwoners. Wageningen werkt niet met de drie buurgemeenten samen op dit vlak. De Huurdersbond is kritisch over het besluit.

Wachtlijst
De gemeenten stellen de regeling om met voorrang een huis te kunnen krijgen open voor bewoners van daklozenopvang of instelling voor beschermd wonen. Zij kwamen tot voor kort niet in aanmerking omdat ze geen zelfstandige woonruimte achterlieten. De groep bleef onnodig hangen in de instellingen, waardoor wachtlijsten ontstaan.

Aanbod
In Ede (112.000 inwoners) leggen spoedaanvragen van bijvoorbeeld gescheiden inwoners, mensen met acute schulden en vluchtelingen met een verbliijfsvergunning beslag op 20 procent van het totale aanbod aan sociale huurwoningen. Woonstede, de corporatie in Ede, schreef vorig jaar 762 nieuwe huurders in.

De Vallei