Volledig scherm
Ouders mogen meedoen met de gymles op de Franciscusschool in Ede. © Herman Stöver

Ouders sporten mee op basisschool Ede: ‘Mijn vader kon de handstand heel goed’

EDE - Ouders van leerlingen van groep 3 van de Franciscusschool in Ede deden maandagochtend mee met de gymles, die werd gegeven door een vakdocent van Sportservice Ede. ,,Mijn vader kon de handstand heel goed.”

Een oorverdovend gegil stijgt op als de gymles begint met een tikspel. Zo’n 24 kinderen, tien vaders en moeders en een opa rennen door de zaal.

Sinds dit schooljaar verzorgt Michiel Dorgelo van Sportservice Ede de gymlessen op de Rooms-Katholieke Basisschool Fransiscus aan de Mesdagstraat in Ede.

Quote

Vijf jaar geleden was er nog sprake van veel werkloze gymleraren, maar nu hebben we eerder te maken met krapte

Afwisseling

Sportservice Ede is een organisatie die sporten en bewegen bereikbaar wil maken voor iedereen. ,,We wilden graag de ouders laten zien hoe zo’n gymles van een vakdocent er tegenwoordig uitziet”, verklaart Frans van Daal, projectadviseur communicatie van Sportservice Ede.

,,Vroeger zag je vaak leerlingen aan de kant zitten, maar het streven is vandaag de dag dat alle kinderen tegelijk in de beweging zijn.”

Telefoontjes

De kinderen zijn blij met de lessen van de vakdocent, vertelt Gerlinde Teunissen, leerkracht van groep 3. ,,Er zit meer afwisseling in de lessen en ze vinden het leuk dat ze eens een meester hebben in plaats van een juf”, zegt ze.

Volledig scherm
Ouders mogen meedoen met de gymles op de Franciscusschool in Ede. © Herman Stöver

Teunissen heeft bovendien tijd voor andere zaken. ,,In die tijd bereid ik nu onder andere de rekenles voor en maak kopietjes of pleeg wat telefoontjes. Daar kwam ik eerder niet altijd aan toe”, zegt de leerkracht.

23 basisscholen
Inmiddels verzorgen vakdocenten van Sportservice Ede de gymlessen op 23 Edese basisscholen. ,,Drie jaar geleden waren er dat er nog maar twee of drie’', zegt Ronald ter Hoeven, directeur van Sportservice Ede. Die stijging komt omdat scholen extra budget hebben gekregen om de werkdruk te verlagen. 

,,Veel scholen hebben ervoor gekozen om het bewegingsonderwijs uit te besteden, want leerkrachten hebben geen tijd om de gymles uit te denken en alles klaar te zetten’’, aldus Ter Hoeven.

Kwaliteit
Volgens Frans van Daal van Sportservice Ede hebben de lessen van de vakdocenten ertoe geleid dat de kwaliteit van de gymlessen verbeterd is. 

,,De vakdocenten volgen een onderwijsprogramma, waarbij alle bewegingsvormen aan bod komen, zoals rennen, balanceren, springen en mikken. Kinderen kunnen zo hun talenten ontdekken en er wordt een basis gelegd om een heel leven lang te bewegen”, zegt hij. 

Dat kinderen genoeg bewegen, is volgens hem belangrijker dan ooit. ,,De motoriek van kinderen wordt steeds slechter en ze zitten steeds meer.’'

Werkloze gymleraren

Volgens Ter Hoeven is er in heel Nederland een toename van het aantal vakdocenten dat de gymlessen verzorgt op basisscholen.

,,Vijf jaar geleden was er nog sprake van veel werkloze gymleraren, maar nu hebben we eerder te maken met krapte. We bieden vakdocenten de mogelijkheid om op verschillende scholen aan de slag te gaan, terwijl de leerkrachten op de basisschool te maken krijgen met een lagere werkdruk. Zo profiteren we van elkaar.’'

Leermomenten

In groepjes werken de kinderen en ouders in de gymzaal ondertussen de verschillende onderdelen af. Ze schieten in een korf, springen over de kast of wagen zich zelfs aan een handstand.

Michiel Dorgelo deelt complimenten uit. ,,Iedereen doet goed mee, maar denk eraan bij het verspringen: met één been afzetten op de plank en met twee benen landen op de dikke mat.’’

De les eindigt zoals die begonnen is: met een tikspel. Wie af is, mag zich omkleden in de kleedkamer. Opa Hans Valster, die met met kleindochter Lindsey meekwam, is enthousiast over de les.

,,Ik ben zelf ook gymleraar geweest. De les is eigenlijk niet veel anders dan vroeger. Je moet de kinderen bezighouden en leermomenten inbouwen.’’ Ook de kinderen vonden gymmen met hun ouders leuk. ,,Mijn vader kon  de handstand heel goed’’, zegt een meisje uit groep 3.

In samenwerking met indebuurt Ede

De Vallei