Volledig scherm
Foto ter illustratie © Thinkstock

Cliëntenraad: 'Eindhoven komt belofte weer niet na'

EINDHOVEN - Eindhoven doet, eerdere beloften ten spijt, niets extra's om bij haar beleid rekening te houden met mensen met een handicap of beperking. Dat vindt de cliëntenraad van de gemeente Eindhoven, die hier zwaar teleurgesteld over is.

'Mensen met een handicap en organisaties die daarvoor werken hoeven van dit college niets te verwachten', aldus de leden van de cliëntenraad sociaal domein in een brief aan de gemeenteraad. Zij hopen dat die actie afdwingt.

Aanleiding is het VN-verdrag handicap dat in 2016 in Nederland in werking trad. Dit bepaalt dat mensen met een beperking recht hebben om zelfstandig te wonen, naar school te gaan, met het ov te reizen of te werken - net als ieder ander. De overheid moet zorgen dat dit kan.

Aanvankelijk ging de gemeente Eindhoven hier enthousiast mee aan de slag. Samen met 23 organisaties inventariseerde ze in 2016 en 2017 wat er (meer) moet worden gedaan om mensen 'onbeperkt' mee te laten doen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de inrichting van de stad en het werk- en zorgbeleid van de gemeente. 'Na een presentatie op 27 maart 2017 heeft geen van de partijen nog iets van de gemeente vernomen', schrijft de cliëntenraad.

Draad oppakken

De leden adviseerden het college al op 25 juni 2019 om samen met die 23 organisaties de draad weer op te pakken én om een ambtenaar te laten controleren of goede voornemens worden uitgevoerd. Pas na aandringen kwam het college met een reactie, een afwijzing. Dat was op 22 oktober, vier maanden later. 'Uit de veel te late reactie lijkt er binnen het college geen enkel enthousiasme voor de uitvoering van het VN-verdrag te zijn. Zelfs nu het financieel beter gaat met de gemeente kan er blijkbaar niemand (deels) worden vrijgemaakt.'

Volgens de leden van de cliëntenraad heeft wethouder Renate Richters (GroenLinks, zorg) wel aangeboden om samen met hen één actielijn uit het VN-verdrag onder de loep te nemen. 'Maar het gaat niet alleen om ons. Destijds waren er nog 23 andere organisaties bij betrokken. Ook die vragen zich af hoe de gemeente hiermee verder gaat.'

Boze brief

De leden stuurden in september al een boze brief omdat B en W niet reageerden op hun adviezen. Het ging toen om het advies over het VN-verdrag, maar ook om een advies over de zogeheten Sociaal Medische Indicatie (SMI) voor kinderopvang. Toen al vroeg het ED aan de ambtelijk secretaris waar die adviezen over gingen. Tevergeefs: hij zei dat hij ze nog niet kon delen. 'Het betreft adviezen die op dit moment nog alleen naar het college van B en W zijn gestuurd. Indien het college daar een beslissing in genomen heeft en toestemming geeft voor communicatie aan de gemeenteraad, worden onze adviezen daar in meegenomen', mailde hij toen.

Dit betekent dat het college bepaalt wanneer een advies van de cliëntenraad openbaar wordt en wanneer de raadsleden hiervan horen. Het college kan er ook voor kiezen om iets op de plank te laten liggen. Wat het college wil met de SMI kinderopvang en wat de cliëntenraad hiervan vindt, is nog steeds niet bekendgemaakt.