Volledig scherm
Ruud Overes van de stichting Parkinson2Beat wordt in het Parktheater in Eindhoven ondervraagd door dagvoorzitter Roland Kleve van de Bredase hbo-opleiding BUAS. Op de achtergrond wethouder Marcel Oosterveer. © Michel Theeuwen

Duurzame, eerlijke, inclusieve wereld begint in het Parktheater in Eindhoven

EINDHOVEN - 'Bewoners werken samen aan een duurzame wereld’. Dat was het motto van een bijeenkomst in het Parktheater in Eindhoven. En de torenhoge ambities gaan nog veel verder. Die wereld moet ook eerlijk, gezond en inclusief zijn. Te beginnen bij jezelf of in je eigen buurt. 

Volledig scherm
Markt van initiatieven en organisaties met als thema 'Samen werken aan duurzame wereld' in het Parktheater in Eindhoven. © DCI media

Uitgangspunt daarbij zijn de 17 duurzame doelen, de sustainable development goals (SDG's) van de Verenigde Naties. Doelen die niet alleen gaan over een beter milieu, maar ook over sociale gelijkheid, gezondheid en rechtvaardigheid. Heel breed dus. 

En dat was ook te zien aan de tientallen organisaties die op uitnodiging van het Parktheater, het landelijk platform LSA voor buurtinitiatieven en de Bredase hbo-opleiding BUAS naar de Elzentlaan waren gekomen. Om ervaringen uit te wisselen, om elkaar te inspireren, om contact te maken met hulptroepen. Van landelijke clubs als Stichting Lokale Fondsen voor financiële ondersteuning, Ecogoods voor duurzame en rechtvaardige economie en een groep die zich bekommert om de kinderen uit Kobane, een Koerdische stad in Syrië. Maar ook de lokale Wereldwinkel, de Eindhovense stichting Hartveilig die het AED-gebruik bevordert en vrijwilligersorganisatie Eindhoven Doet. 

Bedrijfsleven ontbreekt

Gezien de brede thema's was de opkomst wat tegenvallend. Zeker ook omdat de ‘andere’ kant, de wel uitgenodigde 250 bedrijven uit de regio die de SDG's onderschreven hebben, bijna volledig ontbrak. ,,Ja die link is wel moeilijk", zegt Thijs Franssen van Ergonbedrijven die er wel was. ,,Vrijwilligers zijn hier wel, maar moeten doordeweeks werken. Het bedrijfsleven koestert zijn vrije weekend. Maar het is in ieder geval een begin”, aldus Franssen.  

Volledig scherm
Wethouder Marcel Oosterveer. © Fotopersburo van de Meulenhof BV

Ook wethouder Marcel Oosterveer van Eindhoven was er wel. De VVD’er is verantwoordelijk voor financiën in het college. En hij valt op in zijn driedelig pak. Dat blijkt om de boel wat op te schudden, zegt hij in zijn speech. ,,Want inderdaad verwachten niet veel mensen dan de liberale wethouder die over financiën gaat. Maar ik heb twintig jaar ontwikkelingswerk gedaan voor de Verenigde Naties. Ik heb nog mee geholpen de SDG’s op te stellen. Bij de vorming van het college heb ik speciaal om deze taak gevraagd.” 

Eindhoven is bezig om 4 van de 17 SDG's eruit te pikken, om er de ‘focus’ op te leggen. Conform oude afspraken zijn dat de toegang van meisjes tot onderwijs (niet alleen in ontwikkelingslanden, ook in Nederland waar expats, arbeidsmigranten en andere nieuwkomers daar nog wel eens moeite mee hebben) en de beschikbaarheid van medische apparatuur (ook een regionaal dingetje met Philips Healthcare in Brainport) overal in de wereld. Met de stad wil Oosterveer nog twee andere Global Goals uitkiezen. ,,En dan willen wij het vliegwiel zijn, zaken faciliteren. Niet zomaar subsidie geven uit de pot van twee ton maar geld gebruiken als smeermiddel. Neem de Financiële Werkplaatsen. We zouden bijvoorbeeld ervoor kunnen zorgen dat onze accountant daar gaat helpen door mensen in te zetten.”

Parktheater geen eiland meer

De opening van de dag is echter voor directeur Giel Pastoor van het Parktheater. Wat doet zo'n dag in de stadsschouwburg? ,,Het Parktheater is al lang geen afgescheiden eiland meer, dat artiesten boekt om het programma rond te krijgen. We zijn onderdeel van de samenleving. En wij willen ook een betere, mooiere wereld voor iedereen. Dus proberen we mensen met een kleine beurs, ouderen uit verpleeghuizen of mensen met een beperking de kans te geven een voorstelling te bezoeken. Dus scheiden we ons afval, kiezen we een bank die maatschappelijk goed bezig is en leveranciers die duurzaam bezig zijn. Maar we staan pas aan het prille begin. Dus willen we cultuur, theater en dit huis inzetten om verbinding te maken met burgers in de stad en om een taal te vinden die oplossingen biedt voor de problemen van nu.”

Hier drie opvallende initiatieven tussen de tientallen deelnemers: 

Stichting Ik Wil

Volledig scherm
De Stichting Ik Wil uit Eindhoven op de duurzaamheidsmarkt in het Parktheater met Esra Altmis-Sengers (links) en Leyla Kalender. © DCI media

Leyla Kalender en Esra Altmis-Sengers van de Stichting Ik Wil uit Woensel zijn gekomen om hun organisatie onder de aandacht te brengen. ,,Want wij hebben veel impact op de samenleving, alleen moet dat nog meer aandacht krijgen. En helpende handen zijn ook altijd welkom. Ook zijn we bezig om financieel onafhankelijk te worden van de gemeente. Daarvoor zoeken we fondsen", vertelt Kalender. 

‘Eigenwijze bewoonsters', zoals zij ze noemt, zijn 7 jaar geleden begonnen met een ontmoetingsplek in Mensfort, in Woensel. Nu zitten ze aan de Kronehoefstraat. Daar proberen ze bewoners van het veelkleurige Woensel bij elkaar te brengen. Ontmoeting, activiteiten als taallessen, houtworkshops of fietsles, dialoog, het zijn middelen volgens de Bergeijkse Altmis (later bekeerd tot de islam en getrouwd met een Turkse man) om de inclusieve samenleving dichterbij te brengen. 

,,We zetten ons in voor de kwetsbare mensen, voor wie in armoede leeft. We willen dat iedereen mee kan doen, zijn talenten leert ontwikkelen.  Om te voorkomen dat de kloof tussen arm en rijk, tussen de culturen te groot wordt.” Binnenkort organiseert de stichting een congres over geweldloze communicatie. Om de polarisatie in de stad rond thema's als Zwarte Piet en Pegida aan te pakken. ,,Zo heeft de stad ook profijt van ons. We willen mensen helpen om elkaar beter te begrijpen, ook als die ander niet op jou lijkt", aldus Kalender. 

Parkinson2beat

De stichting Parkinson2beat organiseert sporten als fietsen, wandelen, golfen en dansen voor Parkinson-patiënten. ,,Want je moet niet gaan zitten wachten tot de farmaceutische industrie de pil heeft uitgevonden. Je kunt ook zelf veel doen", zegt initiatiefnemer Ruud Overes uit Eersel. ,,Bijvoorbeeld sporten, dat is goed voor Parkinson-patiënten.” 

Volledig scherm
Wim Leenen (links) en Ruud Overes van de stichting Parkinson2beat in het Parktheater in Eindhoven. © DCI media

Op zijn 10.000 kilometer lange fietstocht voor de goede zaak door Europa kwam hij bij de Parkinsoniade uit, in Bratislava. Een evenement dat hij nu naar Eindhoven wil halen in 2021. ,,Want de Olympische Spelen zijn het ultieme dat je kunt bereiken in sporten. Maar Parkinson-patiënten kunnen nooit meedoen, ook niet aan de Paralympics. Dus wil je toegang tot zo’n evenement, dan moet je ook dit zelf doen.” 

Voor Eindhoven denkt hij aan een ‘grote sportdag’ met 350 deelnemers op sporten als darts, curling, tafeltennis, schaken, basketbal en dergelijke. ,,Compleet met intochtparade in een sportpark of -hal, medailles en dergelijke. We zoeken een locatie voor een weekend, overnachtingsmogelijkheden, fondsen en natuurlijk vrijwilligers. Maar dat gaat zeker lukken", aldus Overes die vervolgens met wethouder Oosterveer aan de slag gaat.

Energietransitie

Volledig scherm
Elly Rijnierse is actief rond de energietransitie in de wijk Mariahoeve in Den Haag; hier op de duurzaamheidsmarkt in het Parktheater in Eindhoven. © Michel Theeuwen

Op de markt in het Parktheater ontbreken vreemd genoeg de buurtinitiatieven op het gebied van duurzaamheid. Die zijn er natuurlijk wel, denk aan de gasvrije pilotwijken en de energiecollectieven. Wel aanwezig is Elly Rijnierse die actief is in de wijk Mariahoeve in Den Haag. Het nieuwbouwbuurtje waar ze is gaan wonen zou als eerste van het gas af moeten volgens de gemeente. En snel. 

Maar Rijnierse kwam er al snel achter dat die doelstelling van de gemeente niet zo leeft bij het gros van de buurt. ,,De gemeente houdt de druk op de ketel omdat we van het gas af moeten. Er is echter een groot maar: het sociale aspect wordt niet meegenomen. En dus haken mensen massaal af. In onze wijk was de overlast van meeuwen en ratten veel belangrijker voor bewoners. Je kunt beter als buurt het leiderschap nemen en de problemen in de buurt integraal bekijken. Dan moet je een gemeenschappelijk doel stellen en daar kun je dan de energietransitie in meenemen, vanuit bewonersperspectief. Maar dat kost wel wat meer tijd.”