Volledig scherm
© Stock

Eindhoven sluit 2018 financieel positief af

EINDHOVEN - Met een positief eindsaldo van liefst 44 miljoen euro sluit de gemeente Eindhoven het boekjaar 2018 af. Dat het jaar financieel gezien zo positief zou eindigen, tekende zich al eerder af.

Desondanks is wethouder Marcel Oosterveer zeer tevreden met dit resultaat. ,,Na een paar jaar van grote tekorten op met name het sociaal domein is het uiteraard zeer verheugend dat we goede lijn weer te pakken hebben."

De vreugde wordt enigszins getemperd doordat het overschot vooral te danken is aan incidentele meevallers. 22 miljoen euro komt uit een landelijke stroppenpot voor gemeenten die te kampen hadden met financiële problemen in het sociaal domein oftewel de zorgsector. 13 miljoen euro komt uit grondverkopen, die sneller gaan dan was gedacht. En 7 miljoen is te danken aan besparingen op de tijdelijke inhuur van extern personeel.

Oosterveer: ,,Omdat het om incidentele meevallers gaat, kunnen we dit geld nog niet gebruiken voor structurele investeringen, uitgaven waarvan de lasten elk jaar terugkomen op de begroting. Bovendien hebben we de gemeenteraad beloofd dat we het weerstandsvermogen, onze reservepot, zo snel als kan weer op peil brengen."

De helft van de 44 miljoen gaat dan ook naar die reservepot. Voor de rest van het geld zoekt het college van B en W de komende maanden bestemmingen. In de onlangs uitgebrachte kadernota, nam het college daar al een voorschot op. Zo gaat er meer geld naar veiligheid (2 miljoen euro), naar het duurzaamheidsbeleid en naar cultuur.

Daarnaast willen B en W investeren in het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening. Volgens Oosterveer zijn vooral investeringen nodig in het koppelen van de gemeentelijke ICT-systemen.