In de (oude) schoolgebouwen aan de Geraniumstraat in Stratum Eindhoven zou mogelijk plaats zijn voor buurthuis De Zuidwester.
Volledig scherm
In de (oude) schoolgebouwen aan de Geraniumstraat in Stratum Eindhoven zou mogelijk plaats zijn voor buurthuis De Zuidwester. © Google Maps

Gemeente Eindhoven stelt uithoudingsvermogen op de proef: Stratum is klaar met buurthuis

EINDHOVEN - De gemeente Eindhoven stelt het uithoudingsvermogen van bewoners van drie Stratumse buurten, die al jaren wachten op een volwaardig buurthuis, op de proef.

De voorzitters van drie bewonersorganisaties in Zuidwest Stratum stoppen het overleg met de gemeente Eindhoven over een buurthuis. Ze hebben geen vertrouwen in een oplossing. Vrijdag hoorden ze in een overleg met drie betrokken ambtenaren de suggestie om opnieuw zelf in gesprek te gaan met de gemeentelijke diensten Sociaal Domein, Vastgoed, Juridische Zaken en Onderwijs om op ieder thema een voorstel op te halen over het pand, het gebruik van de gymzaal, de verbouwing, de exploitatie en de hoofdelijke aansprakelijkheid indien het tot een huurcontract komt.

,,Als we dan alle puzzelstukjes en deelbesluiten bij elkaar hebben verzameld, dan ontstaat blijkbaar vanzelf zicht op het integrale voorstel van de gemeente en kunnen we daarover met elkaar in gesprek", schrijven de drie in een brief aan het college van B en W en de gemeenteraad. ,,Hier passen wij voor. Wij zijn niet een soort van procesmanager voor uw organisatie om de integraliteit van uw voorstel vorm en inhoud te geven, dat moet u echt zelf doen."

De brief is ondertekend door Cees Horsten, Jacqueline Meijers en Frank Ebben, namens de bewonersverenigingen Bloemenbuurt-zuid, Gerardusplein Plus en Kerstroosplein. Penningmeester Ad van Best van Gerardusplein Plus was jarenlang betrokken bij de zoektocht naar een alternatief voor buurthuis de Zuidwester, dat per 1 juli dichtgaat. Zowel gemeente, beheerder Lumens en gebruikers vinden het pand te klein en ongeschikt voor alle activiteiten die de buurten organiseren. ,,Half juni moeten wij al onze spullen eruit hebben", verzucht Van Best. ,,Ja, er valt nu dus zeker een gat. Kostbare tijd is verloren, waarin ambtenaren het probleem niet konden oplossen. Wij trekken nu de stekker eruit. Maar dat betekent niet dat de buurten geen buurthuis meer nodig hebben. De bal ligt weer bij B en W. Of liever bij de raad. Laat die maar eens zeggen wat ze hier van vinden."

Begrip

Naar aanleiding van de brief heeft Remco van Dooren van de CDA-fractie dinsdagavond vragen gesteld aan B en W. Hij wil weten of er begrip is voor de teleurstelling en de afnemende betrokkenheid van deze bewoners en wat het college gaat doen om tot een oplossing te komen. ,,Wanneer verwacht het college inzicht te geven in concrete en haalbare alternatieven voor een buurtontmoetingsplek in Zuidwest Stratum, zoals toegezegd in de raadsvergadering van 28 augustus 2018?" Wethouder Yasin Torunoglu zegde gisteravond toe dat hij zich zelf met het onderwerp gaat bemoeien, maar dat dat wel tijd kost.