Volledig scherm
Kamerverhuur rond het Gerardusplein in Eindhoven. © Jurriaan Balke

Gemeente Eindhoven wil strenger toezicht op veiligheid: woningeigenaren sneller beboet bij overtreding

EINDHOVEN - Woningeigenaren die zich niet houden aan de regels voor (brand)veiligheid en leefbaarheid moeten sneller een boete krijgen, als het aan de gemeente Eindhoven ligt. Die kan oplopen van 1000 tot ruim 20.000 euro bij de vierde overtreding of meer.

'Effectiever en daadkrachtiger' optreden is het doel van het college van B en W van Eindhoven met die nieuwe boete, in de hoop dat eigenaren de regels beter gaan naleven. De boetes kunnen gegeven worden voor het bewust laten verloederen van woningen, het frequent gebruik van de tuin als stortplaats of het niet naleven van de veiligheidseisen door overbewoning, het blokkeren van vluchtroutes en dergelijke. Tot nu toe kan het college van B en W van Eindhoven alleen op straffe van een boete eisen dat de boel opgeruimd of aangepast wordt. Maar dat werkt niet, constateert het gemeentebestuur bij 'minder welwillende' eigenaren met veel woningen die de bouwregelgeving keer op keer overtreden.

Bij die notoire overtreders wil Eindhoven vanaf de tweede overtreding de bestuurlijke boete op kunnen leggen. Opmerkelijk is dat het niet uitmaakt of die tweede fout bij dezelfde of verschillende woningen is geconstateerd. De regeling geldt alleen voor eigenaren met meer dan vier panden. In de beleidsregels wordt het niet met zoveel woorden gezegd, maar dit is wel een belangrijk instrument om overlast door kamerverhuurpanden aan te pakken. Tot nog toe ging de discussie alleen over het beperken van het aantal kamerpanden om overlast tegen te gaan. De gemeenteraad vroeg bovendien om meer handhaving, maar daarvoor ontbreekt feitelijk het geld en de mankracht. Dat is wel essentieel als de gemeente de overtreders van bouwregels op wil sporen en beboeten.

Bij de eerste overtreding moet de eigenaar de kans krijgen via een schriftelijke waarschuwing of zogenaamde last onder dwangsom (eis om zaken te verbeteren op straffe van een boete) de zaken te verbeteren. Gaat een eigenaar weer op een soortgelijke manier in de fout, in hetzelfde pand of in één van zijn andere eigendommen, dan volgt meteen de boete. Als de overtreding te maken heeft met brandveiligheid of gezondheid, of de leefbaarheid, dan loopt de hoogte daarvan snel op. Ook bij 'recidivisten' die vaker over de schreef gaan, brengt Eindhoven snel meer geld in rekening.

De bestuurlijke boete is mogelijk volgens de Woningwet. Eindhoven heeft die optie inmiddels uitgewerkt in beleidsregels die officieel in de Staatscourant zijn gepubliceerd. Overigens gelden de regels ook voor tussenpersonen zoals makelaars en beheerders die de panden verhuren, en zelfs voor gebruikers die zich niet houden aan de bouwregels.

  1. Pleegouders haken af door gebrek aan begeleiding en nazorg
    PREMIUM

    Pleegou­ders haken af door gebrek aan begelei­ding en nazorg

    EINDHOVEN - Ruim veertien procent van de pleegouders haakt elk jaar af. 52 Procent van de pleegouders die meewerkten aan een onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en Jeugdzorg Nederland, zijn gestopt door problemen met het pleegzorgsysteem of omdat ze het gevoel hadden dat professionals hen onvoldoende serieus namen. Er is werk aan de winkel om de opvang van deze kwetsbare groep te kunnen blijven garanderen.