Buurthuis de Rondweg sluit op 1 oktober de deuren.
Volledig scherm
Buurthuis de Rondweg sluit op 1 oktober de deuren. © Fotopersburo van de Meulenhof BV

Nieuw wijkhuizenbeleid: Toekomst wijkhuizen in Eindhoven is onzeker

EINDHOVEN - Buurthuis de Zuidwester in Eindhoven is al dicht, de Rondweg sluit op 1 oktober en mogelijk volgen er nog eens drie buurthuizen. Een hoogst ongewenste gang van zaken, vindt het Ouderen Appèl.

Hoe het afloopt met de Eindhovense wijkhuizen 't Heesterhonk, De Hoeksteen en Blixems? Dat is nog onduidelijk. De gesprekken over de toekomst tussen het gemeentebestuur van Eindhoven en de besturen van deze drie buurthuizen moeten nog beginnen. Maar dat de drie wijkcentra hun koers moeten bijstellen, staat als een paal boven water. Anders dreigt voor hen hetzelfde lot als voor de Zuidwester en de Rondweg.

De Rondweg in Gestel maakte eind vorige week bekend dat de deur op 1 oktober definitief op slot gaat. Voor de Zuidwester in Stratum viel op 1 juli jongstleden het doek al. Beide sluitingen zijn het gevolg van het nieuwe wijkhuizenbeleid van de Eindhovense gemeenteraad, dat nog door de coalitie in de vorige gemeenteraad is vastgesteld maar nu onder verantwoordelijkheid van de coalitie in de nieuwe gemeenteraad wordt vormgegeven.

Te weinig betekenis voor de buurt

Volgens het gemeentebestuur hadden zowel de Zuidwester als de Rondweg te weinig een rol van betekenis voor de buurt waarin ze liggen. Voor de Rondweg geldt dat het in de ogen van het college van B en W een te stedelijke rol had en bovendien ook een te commerciële manier van werken had. Voor de Zuidwester geldt daarnaast ook dat het gebouw aan de Cyclamenstraat volgens B en W niet meer geschikt is omdat het buurtwerk er in een veel te ruim jasje zou zitten.

Voorwaarde om de komende vijf jaar als buurthuis te kunnen blijven fungeren is, aldus het gemeentebestuur, dat het gaat om 'aantrekkelijke levendige plekken die laagdrempelig en toegankelijk zijn, inspelen op de behoefte van de wijk en een ontmoetingsplek bieden voor buurtbewoners'. Achttien Eindhovense buurthuizen doen dat inmiddels wel. Voor de Rondweg en de Zuidwester was er geen perspectief meer. En bij 't Heesterhonk, De Hoeksteen en Blixems zal het roer om moeten.

Schande

Raadsnestor Dré Rennenberg van het Ouderen Appèl Eindhoven spreekt er schande van. ,,De hele sociale infrastructuur in de Eindhovense wijken wordt op deze manier afgebroken", zegt de politicus hoogst verontwaardigd. ,,De afgelopen jaren zijn er al verschillende buurthuizen dicht gemoeten, nu zijn deze twee aan de beurt en wie weet wat er allemaal nog volgt. Dit kan echt niet."

Rennenberg heeft er niet zo'n moeite mee dat zich in wijkhuizen zaken afspelen die niet direct op de buurt maar op de hele stad gericht zijn. ,,Belangrijkste is dat er in elke wijk een plek is waar mensen een kop koffie kunnen gaan drinken, een praatje kunnen maken en misschien zelfs een potje kunnen kaarten of biljarten. We worden allemaal ouder en blijven langer zelfstandig wonen. Maar we moeten er wel voor zorgen dat mensen niet vereenzamen. Buurthuizen spelen daar een belangrijke rol bij."