Volledig scherm
Piet Batenburg © vrij.

Piet Batenburg verlaat Catharina Ziekenhuis in 2020

EINDHOVEN - Piet Batenburg, bestuursvoorzitter van het Catharina Ziekenhuis, legt medio volgend jaar zijn functie neer. Hij gaat met pensioen. De raad van toezicht gaat op zoek naar een opvolger. 

Piet Batenburg (nu 65) is sinds 1 augustus 2008 werkzaam in het Catharina Ziekenhuis. Van 2001 tot 2008 was hij bestuursvoorzitter van het Sint Fransiscus Gasthuis in Rotterdam. Voor die tijd werkte hij als internist in het Zuiderzee ziekenhuis in de Maasstad. Daar was hij ook enkele jaren voorzitter van het bestuur van de medische staf. 

Dermatologen

Batenburg staat bekend als kundig en fair bestuurder, maar kan ook hard optreden. Zo ontbond hij in 2012 het contract met vier dermatologen, de complete maatschap, omdat die zonder toestemming binnen het ziekenhuis een eigen praktijk voor cosmetische dermatologie waren begonnen. Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg vond deze stap rechtsgeldig en ook de medische staf en de raad van toezicht stonden daarachter. Maar later moest het ziekenhuis de vier artsen na een civiele procedure toch een miljoen euro schadevergoeding betalen. 

Ook binnen de grote maatschap interne geneeskunde greep Batenburg in. Twee internisten die binnen de maatschap van een langdurige ruzie uitvochten werden in 2013 beiden ontslagen.

In 2017 mislukte een voorgenomen fusie met de St. Anna Zorggroep in Geldrop. De Autoriteit Consument en Markt wierp zoveel bezwaren op dat de samensmelting nog tijdens de procedure werd afgeblazen. Er was al een naam gekozen voor de nieuwe organisatie: AnnaCatharina. 

Hartcentrum

Tijdens het voorzitterschap van Batenburg bouwde het Catharina een compleet nieuw hartcentrum, het grootste van Nederland. Ook was hij enkele jaren voorzitter van Santeon, het samenwerkingsverband van zeven grote topklinische ziekenhuizen. Het Catharina is geen academisch ziekenhuis, maar telt wel twaalf hoogleraren. Ook fungeert het als opleidingscentrum voor artsen die zich willen specialiseren.