Volledig scherm
© Getty Images

Verbod op ballonnen valt slecht in Eindhoven

EINDHOVEN - Komt er wel of geen verbod op het oplaten van ballonnen in Eindhoven? De meningen over de zin van zo'n verbod zijn verdeeld in de Eindhovense gemeenteraad.

Het is nog maar de vraag of er in Eindhoven een verbod komt op het oplaten van ballonnen. Het is namelijk nog niet duidelijk of er wel een meerderheid te vinden is in de gemeenteraad om zo'n verbod in te voeren. Twee van de vier Eindhovense coalitiepartijen voelen er niets voor.

Het CDA is mordicus tegen invoering van zo'n verbod als agenten en bijzondere opsporingsambtenaren (boa's) niet gaan toezien op naleving van zo'n verbod, zegt raadslid Remco van Dooren van de christendemocraten. ,,Dan zijn we overbodige en zinloze regels aan het invoeren", aldus Van Dooren. ,,En die hebben we al genoeg in Nederland. Daar moeten we echt van af."

Dode letter

Inhoudelijk staat het CDA wel achter het voorstel van milieuwethouder Rik Thijs van GroenLinks. ,,Maar als we een verbod invoeren, moeten we ook wel gaan controleren of dat verbod wordt nageleefd. Anders is er sprake van een dode letter. "

Bij het CDA speelt nog iets anders een rol. De afgelopen tijd heeft de partij gevraagd om verboden op onder meer lachgas en intimiderend gedrag op straat. ,,Die voorstellen werden door het college terzijde geschoven omdat er geen mensen zijn om naleving van dergelijke verboden te controleren. Daarom kunnen wij dit verbod ook niet steunen, daar zijn we als CDA heel principieel in."

Behalve het CDA is ook de VVD-fractie zeer sceptisch. ,,Betuttelend", noemt het liberale raadslid Jurie Boon het voorstel. Van Dooren en Boon krijgen daarin steun van onder meer D66, de Lijst Pim Fortuyn en de Fractie-Schreurs. GroenLinks staat wel volmondig achter het plan, blijkt uit de woorden van raadslid Bart Habraken. ,,Dit plan draagt bij aan de totstandkoming van een beter en schoner milieu", aldus Habraken. ,,Elk voorstel dat daar aan bijdraagt, kan op onze volledige steun rekenen."

Wethouder Thijs wijst er op dat het college inderdaad niet van plan is te gaan laten controleren of Eindhovenaren zich wel of niet aan deze nieuwe regel zullen gaan houden. ,,Deze wijziging in de regels is vooral gericht op evenementen waarbij grootschalig ballonnen worden opgelaten. Als we dat willen verbieden, moeten we die mogelijkheid wel in huis hebben."

Met het ballonverbod wil Thijs voorkomen dat ballonnen in de natuur terecht komen. Dieren willen ze nog wel eens als voedsel zien of verstrikt raken in linten die aan ballonnen hangen. Daarnaast kunnen zogenoemde Thaise ballonnen, die zijn uitgerust met brandstof, brand veroorzaken.