Volledig scherm
Montage van een kunststof kozijn. De persoon op de foto heeft niets met Kozijnvervanger of Kozijnwens van doen. © Getty Images

Curatoren: luchtje aan failliete Enschedese kozijnenfirma’s

ENSCHEDE - Met twee failliete Enschedese bedrijven in kunststof kozijnen is het nodige mis. Dat kan worden geconcludeerd uit de faillissementsverslagen, die de curatoren van de bedrijven Kozijnwens en Kozijnvervanger naar de rechtbank hebben gestuurd.

De directie van één van beide bedrijven - Kozijnwens - kan door de curator wegens onbehoorlijk bestuur persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Of de curator daadwerkelijk overgaat tot het aansprakelijk stellen van de directie, hangt af van de verdere afwikkeling van het faillissement.

De schade van het bankroet van Kozijnwens en Kozijnvervanger samen bedraagt in totaal circa 330.000 euro. Bij Kozijnwens lijkt er volgens curator Philippe Schol sprake van een sterfhuisconstructie, waarbij de bv werd leeggehaald. Kozijnwens ging in januari van dit jaar op de fles. Het bankroet werd aangevraagd door een leverancier. Tien schuldeisers hebben samen nog 53.500 euro tegoed, de fiscus 198.500 euro. Dat is inclusief een loonvordering van drie werknemers die twee maanden geen salaris en geen vakantiegeld kregen.

Bedriegelijke bankbreuk

Volledig scherm
© Wouter Borre

Schol schrijft in zijn eerste verslag aan de rechtbank, dat hij bij justitie tegen de voormalige eigenaar en de huidige aandeelhouder van Kozijnwens aangifte kan doen van bedrieglijke bankbreuk. Het gaat om Gerrit Spijkers en Jan Slot uit Enschede. Spijkers was tot juni vorig jaar directeur en eigenaar en droeg de zaak toen over aan werknemer Slot. Curator Schol ziet Slot vooralsnog als katvanger. “Die heeft nul komma nul met dat bedrijf gedaan en zegt nergens van te weten.” Slot zelf zegt dat ‘alles wordt opgelost’. 

Schuld aan het eigen bedrijf

Het pand aan de Kopersteden werd gehuurd door een holding van Spijkers (GHS), maar werd later op naam gezet van de holding van zijn vriendin. Sinds januari fungeerde de holding van Spijkers echter weer als huurder. Wat opvalt is dat Spijkers, diens holding én zijn vriendin samen een schuld hebben aan het failliete Kozijnwens van ruim een ton. Curator Schol heeft hen gesommeerd dat geld terug te betalen. Spijkers heeft via zijn advocaat geantwoord, dat hij ‘met een schikkingsvoorstel zal komen’. 

Katvangconstructie

Schol verwijst ook naar het verleden van Spijkers, die betrokken was bij verschillende faillissementen. Onder meer bij Profijt Kozijn, Regio Kozijn, Kozijnexpert Ditservice, Allroundpartners Nederland en All4you Montage. En ondertussen heeft hij ook alweer een nieuw bedrijf opgericht, dat geregistreerd staat aan de Josink Hofweg in Enschede. Zijn holding opereert nog vanuit het pand van het failliete Kozijnwens aan de Kopersteden. Bij Kozijnwens lijkt er volgens Schol sprake was van een ‘katvangconstructie dan wel sterfhuisconstructie met als doel de schudeisers te benadelen.’ Spijkers zelf laat via zijn advocaat weten ‘dat hij verder geen commentaar wenst te geven’.

Kozijnvervanger

Vanuit datzelfde door Spijkers gehuurde pand aan de Kopersteden opereerde tot 20 maart ook Kozijnvervanger BV, een bedrijf dat op naam stond van de holding RR Beheer van Enschedeër Ronnie Rorije. Ook hier een soortgelijk patroon als bij Kozijnwens. De failliete bv heeft nog een forse vordering - 87.000 euro - op een andere vennootschap van eigenaar/ directeur Rorije, KGN BV. Een bedrag dat ongeveer gelijk staat aan het tekort in het faillissement. “Onbehoorlijk bestuur”, schrijft curator Patrick Gorter, kantoorgenoot van Schol. “De heer Rorije deelde mee geen ondernemer te zijn en geen verstand van zaken te hebben.”

Rorije, ex-eigenaar van Kozijnvervanger, zegt in een reactie dat hij zich distantieert van het artikel. “Ik lijd als ondernemer ook zelf financieel nadeel. De Belastingdienst heeft gemeend, dat Kozijnvervanger de in de beginperiode ontstane achterstand in loonheffingen niet op korte termijn kan inlopen. Daarom is het faillissement aangevraagd.”

Volledig scherm
Kunststof kozijnen. © Getty Images