In 2015 begonnen in Enschede negen wijkteams.
Volledig scherm
In 2015 begonnen in Enschede negen wijkteams.

Dit is waarom het functioneren van Wijkteams Enschede belangrijk is

ENSCHEDE - In een onderzoek naar het functioneren van wijkteams in Enschede onthoudt de lokale Rekenkamer zich van conclusies en aanbevelingen. 

Er is te weinig informatie verkregen, waar wel om was gevraagd. Ongekend, aldus lokale politici. Een overzicht van de situatie aan de hand van vijf vragen.

1. Het onderzoek was dus voor niets? 

Nee, allerminst. De Rekenkamer bevestigt de indruk die jaarverslagen van de wijkteams wekken: de werkdruk is hoog. Externe en interne oorzaken komen uitgebreid aan bod. Zoals de gevolgen van een vacaturestop (wachtlijsten), een toenemende zorgvraag, een nieuw registratiesysteem dat nog geen vruchten afwerpt en een nieuwe werkwijze (focus op preventie) die zelfs bij wijkcoaches vragen oproept.

2. Duidelijk, maar wat is dan nog het probleem? 

De Rekenkamer kreeg geen inzage in cijfers van ziekteverzuim, verloop van personeel en wachtlijsten voor cliënten. Voorbeeld: In gesprek met onderzoekers zijn wachttijden van vier tot zes weken genoemd tot een inwoner een zorgplan heeft. Onlangs bleek na politieke vragen de gemiddelde wachttijd minstens negen weken. Minstens, want uit die cijfers is niet op te maken dat er op dat moment een zorgplan ligt. 

Ander voorbeeld: aan de Rekenkamer is verteld dat er geen sprake is van een ‘bijzonder hoog verloop’ en dat ‘verschillende’ medewerkers zijn vertrokken omdat de werkwijze in de wijkteams niet bij hen past. Ingewijden vertellen deze krant dat in 2018 op een vacature voor wijkcoach in Hengelo zeker 25 wijkcoaches uit Enschede solliciteerden.

3. Het gaat dus slechter met de wijkteams dan het lijkt? 

Dat is de grote vraag waarop ook de Rekenkamer geen antwoord kan geven, omdat daar harde cijfers voor nodig zijn. Gesprekken met cliënten en medewerkers zijn onvoldoende representatief voor duiding. De Rekenkamer heeft de indruk dat de wijkteams over meer informatie beschikken dan in het kader van het onderzoek is verstrekt.

4. Waarom moeten we dit weten? 

Wijkteams zijn voor inwoners de ingang tot zorg- en hulpverlening. In feite vormen ze de spil in het beleid van de gemeente. Ze mogen niet omvallen en dat is waarom het college veel geld vrijmaakt om achterstanden weg te werken, achterstanden die waren opgelopen tot meer dan de jaarproductie. Als de wijkteams om welke reden dan ook niet functioneren, dan is het maar de vraag of er verbetering optreedt. En belangrijker: of het college wel grip heeft op het reilen en zeilen in het sociaal domein.

5. Hoe verder? 

Meerdere partijen willen in de gemeenteraad in gesprek met de betrokken wethouder(s). Waarom worden er geen cijfers verstrekt? Is de situatie wel onder controle? Ook de Rekenkamer laat het er niet bij zitten. In 2020 komt er een uitgebreid en diepgaand onderzoek naar het gehele sociaal domein.