Speluitleg

Een kleine sudoku werkt net zoals een grote sudoku maar dan in het klein! Hierdoor is hij snel op te lossen en altijd makkelijk. Een mooie puzzel tussendoor te spelen. SPEL UITLEG: De cijfers die je ziet in het voorbeeld hiernaast zijn gegeven door het spel zelf. Deze cijfers staan vast en deze kun je dus niet veranderen. Je lost de Sudoku op door de lege vakjes in te vullen met de juiste cijfers. Hierbij mag je de spelregels van niet overtreden. Zo moet elke rij, kolom en rooster de cijfers 1 tot en met 9 bevatten in willekeurige volgorde en er mogen in deze rijen, kolommen en roosters geen dubbele getallen voorkomen. TIPS: De puzzel los je op door naar de gegeven getallen te kijken en fictieve scanlijnen te maken om te zoeken naar hetzelfde getal in de verschillende rijen. Hier komen we later in deze uitleg op terug. Bij sommige vakjes is de oplossing niet direct duidelijk. Markeer of geef met potlood de mogelijke getallen (kandidaten) aan. Je kunt deze later weer gebruiken. Hiermee bespaar je tijd en mis je geen belangrijke mogelijke getallen.

Goed gedaan!

Gefeliciteerd, je hebt de puzzel opgelost.