Kind de dupe van laaggeletterde ouder: ‘Had altijd wel een smoesje om niet te hoeven lezen’

Met videoZo’n 11 procent van de ouders met jonge kinderen heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dit raakt ook hun kinderen, meldt Stichting Lezen en Schrijven: als beide ouders weinig opleiding genoten hebben, lopen hun kinderen drie keer meer kans ook laaggeletterd te worden.