Volledig scherm
De fitnessruimte in het nieuwe Sportcentrum Malden dat begin oktober officieel geopend wordt. © Paul Rapp

Sportcentrum Malden: Heumen weert zich tegen mededingingswaakhond

MALDEN - Met een ‘algemeen belangbesluit’ wil de gemeente Heumen zich weren tegen een mogelijke ingreep door de Autoriteit Consument en Markt (ACM).  Die heeft laten weten een ‘redelijk vermoeden’ te hebben dat de gemeente met de bruikleen van de (oude sporthal) De Veldschuur en de verhuur van het nieuwe Sportcentrum Malden de wet Markt en Overheid overtreedt.

Wat de ACM precies vindt, blijft nog even onduidelijk omdat het besluit nog geheim is en pas de komende weken openbaar wordt gemaakt. 

De mededingingswaakhond startte vorig jaar een onderzoek omdat vijf ondernemers in de gemeente Heumen vinden dat Laco, het bedrijf dat het sportcentrum exploiteert, financieel bevoordeeld wordt. Laco betaalt jaarlijks ruim 266.000 euro aan huur. De gemeente stelt daar een exploitatievergoeding van 284.000 euro tegenover. 

Onderzoek

Neemt een gemeente een ‘algemeen belangbesluit', dan valt dat onderwerp buiten de wet Markt en Overheid en heeft de ACM daar geen invloed meer op. 

De gemeenteraad buigt zich volgende week ook over een uitgebreid onderzoek dat Heumen liet uitvoeren door een onafhankelijk bureau om vast te stellen of er al dan niet sprake is van bevoordelen. Met andere woorden, zoals de bezwaarmakers bij monde van Rob Wijnhoven van sportcentrum Lierdal lieten weten: ‘van staatssteun aan een ondernemer’. 

Quote

De commerciële activitei­ten van Laco financie­ren mede de maatschap­pe­lij­ke activitei­ten waar al onze inwoners van kunnen profiteren.

Maarten Schoenaker, Wethouder Heumen

Het onderzoek is helder: de gemeente zou hier geen scheve schaats rijden. Wethouder Maarten Schoenaker daar over: ,,Als gemeente hebben wij een belangrijke maatschappelijke taak. Mensen en verenigingen moeten kunnen sporten, zwemmen, elkaar kunnen ontmoeten. Daar is dit sportcentrum in onze gemeente onontbeerlijk voor. Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat met uitsluitend deze maatschappelijke taken er een negatieve exploitatie zou ontstaan. Met andere woorden: de commerciële activiteiten van Laco (zoals fitness en horeca) financieren mede de maatschappelijke activiteiten waar al onze inwoners van kunnen profiteren.” 

De gemeente vindt dan ook dat de ACM te zeer naar mededingingsaspecten kijkt en te weinig naar de maatschappelijke functie van het sportcentrum. Overigens blijven de cijfers en bedragen die onder de conclusies van het onderzoek liggen, geheim. In het rapport voor de buitenwacht zijn die zwart gemaakt.

Rechter

In het raadsvoorstel stelt het college ook de bezwaarmakers, vijf eigenaren van sport- en fitnesscentra in de buurt - in het ongelijk. Wijnhoven wil het er echter niet bij laten zitten. ,,Als dit voorstel wordt aangenomen stappen wij naar de rechter. In Rotterdam zijn al verschillende algemeen belangbesluiten ongeldig verklaard.”

De Gelderlander gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement. Reacties van mensen die de nickname anonymous, anoniem of een variant daarop voeren, worden niet geplaatst.

Nijmegen e.o.