Volledig scherm
© SXC

Begroting Doetinchem zonder problemen door de raad

DOETINCHEM - De begroting voor 2017 is donderdagavond door de gemeenteraad aangenomen. Er werd 3,5 uur over de financiële plannen voor volgend jaar vergaderd, maar tot een echt debat kwam het nooit.

Er werden enkele moties unaniem aangenomen. Een van die moties, van de PvdA, roept het college van B en W op om voorjaar 2017 te komen met een plan voor de inrichting van de huishoudelijke hulp, met daarin aandacht voor het stimuleren van zorgcoöperaties en andere experimenten.

Armoede
Een motie van de SP, die het college oproept om jongeren die te maken hebben met armoede en schulden, te betrekken bij de formulering van het armoedebeleid, werd ook aangenomen. Hetzelfde gold voor een oproep van de Partij voor Lokaal Maatwerk om te onderzoeken hoe jongeren tussen 12 en 18 jaar gestimuleerd kunnen om lid te worden van sport- en andere verenigingen.