De GGD moet bij elk initiatief voor een duurzamer Nederland vooraf verplicht checken of er gevolgen zijn voor de gezondheid

De GGD’s maken zich zorgen over de klimaatplannen van de overheid. Want windmolens, biomassacentrales en warmtepompen zijn weliswaar goed voor natuur en milieu, maar de gezondheid komt volgens deskundigen soms in het geding, bijvoorbeeld door geluidshinder.