Volledig scherm
Een Bruna-bord bij de school in Overloon. Foto: Ed van Alem

Dick Bruna-Bord helpt tegen snelheidsduivels in Overloon

OVERLOON - Dick Bruna-borden hebben in Overloon een positief effect op de snelheid van automobilisten. In Den Haag en Rotterdam gaan ze nu ook proeven doen met de borden. Uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid bleek recent dat automobilisten zelf denken minder hard te gaan rijden als ze borden met de Bruna-tekeningen zien.

Ze leggen de link met (school)kinderen waardoor de automatische reflex is het rustiger aan te doen.

Snelheid
De gedachte achter de borden is dat ze beter werken dan signalen met30 of 50 erop. De theorie wordt nu in de praktijk getoetst. Beide steden hebben geen contact gehad met Overloon.Daar staan de borden dankzij een actieve verkeerswerkgroep nu een jaar rondom de Josefschool. Volgens schooldirecteurJochem Gerritspassen autorijders hun snelheid aan. Toch plaatst hij nog een kanttekening. „Je moet mensen er toch weer iedere keer op attenderen. Gedrag veranderen lukt niet met een bord alleen.”