Volledig scherm
Donald Trump heeft nog niet gereageerd op de aantijgingen van Schloss. © AFP

Een zakenman met bedenkelijk record als president van ’s wereld’s machtigste natie

OPINIE -De eerste reactie is er een van diepe teleurstelling en ontsteltenis na de hooggespannen verwachtingen dat we met Hillary Clinton een eerste vrouwelijke president in het Witte Huis zouden kunnen krijgen met grote ervaring in het politieke en bestuurlijke systeem, indrukwekkende internationale kennis van zaken en een visie voor een Amerika waarin ik me persoonlijk herken en graag thuis voel.

Door: Hans Bak
In plaats daarvan komt er nu in januari een zakenman met een bedenkelijk record en zonder enige politieke ervaring aan het roer van (nog steeds) ’s wereld’s machtigste democratische natie. Hoe en in hoeverre hij zijn boude en soms mensonterende uitspraken over bijvoorbeeld vrouwen, minderheden, migranten en vluchtelingen zal vertalen in concrete politiek valt te bezien. Hij speelde in zijn campagne in op de grote boosheid en ontevredenheid van een zich bedreigd voelend (vooral blank mannelijk) Amerika, en heeft beloften en toezeggingen gedaan (een muur op de grens met Mexico; miljoenen banen voor Amerikanen) waarvan het uiterst onzeker is of hij ze zal kunnen waarmaken. Hij neemt het leiderschap op zich van een tot op het bot verdeeld Amerika, waarvan de breuklijnen nog lang diepe sporen zullen trekken. Al met al neemt hij een exorbitant zware last van politieke, menselijke en morele geloofwaardigheid op zijn schouders. Veel zal afhangen van het team van experts en adviseurs waarmee hij zich zal omringen, en of hij bereid is zijn grote en schijnbaar onstuitbare ego in te tomen. Mogelijk wordt de soep niet zo heet gegeten als hij is opgediend. Hij wil een president zijn voor alle Amerikanen. Of alle Amerikanen hem als president zullen willen accepteren blijft vooralsnog een grote vraag, zeker als ik luister naar de eerste reacties van Amerikaanse vrienden in de sociale media.

Maar hoe dan ook staan er grote zaken op het spel zowel voor Amerika als Europa en de wereld. Binnen Amerika zullen de Republikeinen, zeker nu ze ook de meerderheid in Huis van Afgevaardigden en Senaat hebben behouden, proberen de erfenis van Obama teniet te doen, of het nu gaat om het zorgstelsel (Obamacare), de (in vergelijking clemente) immigratie politiek, of het wapenbezit. Maar vooral verontrustend is de gedachte dat de Republikeinen conservatieve benoemingen zullen kunnen doen van rechters in het Supreme Court, waardoor langetermijneffecten op het gebied van grote ethische vraagstukken als abortus en euthanasie (om er maar twee te noemen) beklonken kunnen worden die emancipatie en vooruitgang jaren terugzetten. Voor Europa en de wereld zullen er mogelijk belangrijke effecten optreden: zal de nieuwe president de aloude alliantie met Europa serieus blijven nemen of erop staan dat Europa nu zijn eigen veiligheidsboontjes maar eens moet doppen, zonder de vanzelfsprekende Amerikaanse bescherming en met flinke investering in de eigen defensie? Wat blijft er over van zwaar bevochten internationale verdragen op het gebied van handel of klimaatbeheersing? Is hij in staat om de spanning met Rusland en China beheersbaar te houden of stelt hij zich internationaal ook op als de grote boeman en agressor die hij leek te zijn tijdens zijn campagne? En wat blijft er over Amerika als hoeder van mensenrechten, vrijheid en democratie?

Ik lees de uitslag, net als velen, vooral ook als een wake-up call van het soort dat we in Nederland hebben gezien met het Oekraïne referendum en in Europa met de Brexit – als expressie van boosheid en een gevoel van onvermogen van een groot segment kiezers en burgers dat zich buitenspel gezet voelt, en nu gezien en gehoord wil worden. Laten we hopen dat het democratische politieke bestel, in Europa en de VS, een taal (her)vindt waarmee die boze en verongelijkte burger bereikt en overtuigd kan worden – maar dan een taal die getuigt van waardigheid, respect, mededogen en menswaardigheid, een taal die ik de aanstaande president van de VS nog niet heb horen spreken.

Hans Bak is hoogleraar Amerikanistiek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Volledig scherm
Hoogleraar Hans Bak © eigen foto