Volledig scherm
© DG

Eindelijk woningbouw in Dodewaard

DODEWAARD - Het aantal woningen in Dodewaard zal, na jaren wachten, de komende tijdworden uitgebreid.De gemeente Neder-Betuwe neemt het voortouw met zo'n 25 à 30 woningen op een eigen perceel aan de westkant van het dorp

De gemeente hoopt dat projectontwikkelaars,die buurpercelen in handen hebben, daarna ook aanhaken.

Starters
Het is alweer een jaar of twintig geleden dat het dorp nieuwbouw van enige omvang kende. Mede daardoor kalft het inwoneraantal sinds de eeuwwisseling langzaam af.Van bijna 4.600 inwoners rond 2000 naar zo'n 4.370 nu.

Bovendien klagen jeugdige starters steeds harder dat zegeen betaalbare woningen in eigen dorp kunnen vinden.

Sociale woningbouw
Wethouder Hans Keuken is nu bezig met concrete plannen. „We hebben als gemeente een lap grond in handen, van bijna 1 hectare tegen de Lijsterhof, Vinkenpark en Nachtegaallaan aan. We zijn nu bezig daarvoor een stedenbouwkundige visie op te stellen. We willen er vooral sociale woningbouw laten neerzetten.”

Verkeer
Keuken hoopt dat in een vlot scenario – met weinig of geen weerstand tegen de bestemmingsplanwijziging – al na volgend jaar zomer gebouwd kan worden. Andere omliggende landbouwpercelen tussen de Matensestraat en Kalkestraat zijn in handen van projectontwikkelaars. De stedenbouwkundige visie houdt ook rekening met hun eventuele bouwplannen. Keuken: „Want je wilt vooral geen versnippering. Bovendien moet je goed kijken hoe je het verkeer afwikkelt.”