Er moet een grote, landelijke campagne komen om jongeren te wijzen op de gevaren van feesten

JOUW MENINGDe 94-jarige Jan Hoek verwoordt de mening van veel van zijn leeftijdsgenoten: feestende jongeren moeten even pas op de plaats maken om de groep kwetsbare ouderen te beschermen tegen het coronavirus.