Volledig scherm
Geluidsoverlast. Foto: Creative Commons

'Feestlawaai hoort bij wonen in dorpshart Elst'

ELST -Wie in het centrum van Elst woont, moet er rekening mee houden dat er vaker geluidshinder van evenementen is dan op andere locaties.Volgens de bezwarencommissie van de gemeente Overbetuwe is er niks mis mee dat er in het centrum meer geluidsoverlast is.

De commissie oordeelt daarmee over een klacht van een bewoner van de Dillenburg.

Lawaai
Die bewoner protesteerde in juli,niet voor de eerste keer,tegen het lawaai van het toenemend aantal activiteiten in het dorpshart. Zijn appartement ligt naast het pleintje tegenover het gemeentehuis. In een tent daar wordenonder meer de carnavalsfeesten, zomerfeestenen het jaarlijkse ijsbaanfestijn worden gehouden.

Nacht van Elst
De formele klacht ging dit maal over de Nacht van Elst, vlak voorde Vierdaagsedoorkomst. De bezwaarmaker vreesdedat de geluidsnormen werden overschreden. De onafhankelijke bezwarencommissie vindt de klachten onterecht,omdat uit metingen tijdens de Nacht van Elst is gebleken dat het geluid niet harder dan de norm was. Ook hebben de appartementbewonersdie avond geen contact met politie of toezichthouders gehad over de overlast.

Andere locaties
De commissie ziet niets in de suggestie van de Elstenaar om dergelijkeactiviteiten vaker op andere locaties in het dorp te houden, waar minder overlast is. 'Dergelijk vertier hoort in het centrum van Elst, in samenwerking met de daar gevestigde horeca. Bovendien maakt het bestemmingsplan juist in het centrum dergelijke evenementen mogelijk', laat de commissie schriftelijk weten.