Volledig scherm
Een geparkeerde auto op de Goudplevier in Maurik. © William Hoogteyling

Goudplevier in Maurik wordt veiliger in overleg met buurtbewoners

MAURIK - Bewoners van de Goudplevier in Maurik zijn niet te spreken over de onveilige verkeerssituatie in hun straat.Het college van Buren wil in overleg met de buurt maatregelen treffen.

Er wordt te hard gereden en de stoepen staan vol met geparkeerde auto's.

Problemen
Die twee problemen moeten volgens diverse bewoners van de Goudplevier op korte termijn worden aangepakt omdat het zorgt voor een gevaarlijke en onoverzichtelijke situatie. In de zomer werd al een kind in de buurt aangereden.

Geen bekeuring
Handhaving biedt geen uitkomst. Omdat de stoepen op het zelfde niveau liggen als de rijbaan mag de politie er geen bekeuringen uitdelen. Om de problemen op te lossen zijn aanpassingen nodig. De gemeente heeft een week lang de snelheid van passanten gemeten om een juiste keuze te maken.

„Welke maatregelen we het beste kunnen nemen, hangt af van de uitkomsten van dat onderzoek. Die krijgen we zeer binnenkort. Daarna gaan we op korte termijn met de bewoners in gesprek", stelt een woordvoerder van Buren.

Eerste gesprek
Met twee bewoners is echter een maand geleden al een eerste gesprek geweest. Een van hen was Jane Jongman, moeder van Sienna die in de zomer werd aangereden. „De stoep verhogen is voor de gemeente geen optie. Wel is er gesproken over paaltjes op de stoep. Dat maakt het parkeren daar lastiger. Of het probleem daarmee echt is opgelost betwijfel ik. De paaltjes zouden 5 meter uit elkaar komen te staan, daar kan nog gemakkelijk een kleine auto tussen."

Of en welke maatregelen er worden genomen tegen te snelle automobilisten is niet duidelijk.