Volledig scherm
Beoogde locatie zorglandgoed. © William Hoogteyling

Groen licht voor zorglandgoed Rumpt

RUMPT - De eerste paal van Linge's Zorglandgoed in Rumpt gaat over enkele weken de grond in.De Raad van State acht geen enkel bezwaar van omwonenden tegen de vestiging van het landgoed gegrond.

Nicole van Iperen en haar man Cor van den Berg kwamen in 2009 met het plan voor Linge's Zorglandgoed.

Dementie
Het oord voor mensen met dementie aan de Roodseweg omvat circa 17,5 hectare aan natuur en landschapselementen met daarin een zorggebouw met 30 vaste en 6 tijdelijke plaatsen en een beheerderswoning. In het dorp ontstond een tweestrijd van voor- en tegenstanders. Eerder keurde de Raad van State het plan af vanwege een vormfout.

Claims
De Raad van State concludeert nu in de uitspraak dat veel claims van tegenstanders niet of nauwelijks onderbouwd zijnen die van de initiatiefnemers en de gemeente wel. Zo is aannemelijk gemaakt dat er grote behoefte is aan deze soort van zorg en dat dit plan ook financieel haalbaar is. Het plan past in bestaand beleid en het leidt niet tot ernstige gevolgen voor het leefklimaat van omwonenden door bijvoorbeeld verlies van uitzicht en verkeers-, geluids- of lichtoverlast, stelt de Raad in antwoord op de belangrijkste bezwaren.

Zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning zijn daarmee goedgekeurd, waardoor de bouw snel kan beginnen.