Jongeren met beperking massaal thuis, inzet gemeenten faalt: ‘Achterdochtig en bedreigend’

Gemeenten slagen er onvoldoende in om jongeren die van het voortgezet speciaal onderwijs afkomen aan het werk te krijgen. Bijna 40 procent van de jongeren met een beperking zit thuis zonder uitkering, terwijl zij wel willen werken of aan een opleiding willen beginnen.

  1. IOC-voorzitter: 'Vraag is niet of, maar hoe Spelen doorgaan'
    Play

    IOC-voorzitter: 'Vraag is niet of, maar hoe Spelen doorgaan'

  2. Agenten zoeken naar slachtoffer van beroving in Sonsbeekpark
    Play

    Agenten zoeken naar slachtof­fer van beroving in Sonsbeek­park