Jongeren met beperking massaal thuis, inzet gemeenten faalt: ‘Achterdochtig en bedreigend’

Gemeenten slagen er onvoldoende in om jongeren die van het voortgezet speciaal onderwijs afkomen aan het werk te krijgen. Bijna 40 procent van de jongeren met een beperking zit thuis zonder uitkering, terwijl zij wel willen werken of aan een opleiding willen beginnen.

  1. Braziliaanse president: Hou op met jammeren over coronadoden
    Play

    Braziliaan­se president: Hou op met jammeren over coronado­den

  2. Gert-Jan Segers (CU) verdrietig over voortbestaan tippelzones Arnhem en Nijmegen
    Play

    Gert-Jan Segers (CU) verdrietig over voortbe­staan tippelzo­nes Arnhem en Nijmegen