Volledig scherm
Volkert Vintges (Gelderse Natuur en Milieufederatie, links) overhandigde het actieplan aan gedeputeerde Jan Jacob van Dijk. © GNMF

Nieuw plan om daling aantal weidevogels in Gelderland te stoppen

ARNHEM - Binnen tien jaar moet de daling van het aantal akker-en weidevogels gestopt zijn. Gelderse landbouw- en natuurorganisaties hebben samen een actieplan opgesteld om dat te bereiken.

Gelderse gedeputeerde Jan Jacob van Dijk nam maandag het Actieplan Akker- en Weidevogels in ontvangst.

Triobeheer
Hierin wordt onder meer beschreven hoe de leefomgeving voor de patrijs te verbeteren is. De vogel heeft een variatie aan beplanting het het leefgebied nodig. Dat kan bereikt worden door het zogeheten triobeheer toe te passen van akkerranden, met een braakliggend stuk, lage vegetatie en een stuk hoge vegetatie.

Mais
Ook voor kieviten komen drie pilotprojecten. Broedsucces kan worden vergroot door met name op maispercelen grondbewerking uit te stellen. Voor vogels zoals wulp, tureluur en grutto worden plasdrasgebieden ingericht, weilanden met een laagje water.

250.000 euro
De organisaties vragen de provincie de komende 6 jaar 250.000 euro per jaar beschikbaar te stellen voor uitvoering van het plan.