Overheden moet veel strenger optreden tegen bedrijven die voor overlast in woonwijken zorgen

Wie in de omgeving van een stinkend bedrijf woont, valt niet te benijden. Om tal van redenen lukt het vaak niet om de geur weg te nemen of terug te dringen.