Volledig scherm
© Thinkstock

Plan voor verbetering Kapel-Avezaath

KAPEL-AVEZAATH - De dorpsraad van Kapel-Avezaath heeft een Dorpsontwikkelingsplan met de belangrijkste wensen voor de ontwikkeling van het dorp in de komende jaren gepresenteerd. Het is gemaakt op basis van de inbreng van inwoners. Aan de enquête deed 63 procent van de inwoners mee.

Daaruit zijn rond vier thema's actiepunten geformuleerd. De komende tijd worden werkgroepen geformeerd die daarmee aan de slag gaan.

Feest
Zo moeten meer activiteiten georganiseerd worden en daarover moet beter gecommuniceerd worden. Jaarlijks komt er tenminste één feest voor het hele dorp. Ook wordt er gekeken naar het inrichten van een steunpunt voor zorg en diensten zoals het mantelpunt in Kerk-Avezaath. Mensen moeten beter geïnformeerd worden over welke bedrijven er allemaal zijn in het dorp en wat zij aanbieden. Er moet een ondernemersvereniging komen.

Wandelpaden
Om het dorp mooier te maken wordt een verfraaiingsplan gemaakt waarin bijvoorbeeld richtlijnen voor streekeigen beplanting te vinden zijn. Ook zijn er ideeën voor extra wandelpaden en moet er meer aandacht komen voor het opruimen van zwerfafval.

Woonwensen
Inwoners willen in gesprek met bedrijven over overlast van zwaar verkeer. Ook gaat de werkgroep een verkeersplan opstellen waarin onder meer snelheidsbeperkende maatregelen en een betere bewegwijzering aan de orde komen. Er komt een onderzoek naar de behoefte aan openbaar vervoer en wat inwoners zelf, bijvoorbeeld via het steunpunt voor zorg en diensten, kunnen regelen. Ook de woonwensen van de inwoners worden nader onder de loep genomen, en er moet een visie op wonen in het dorp opgesteld worden.