PvdA en GroenLinks samen? Slecht idee

jouw meningLeiders van PvdA en GroenLinks spraken maandagavond in Arnhem met de achterban over de vorming van één fractie. Sta je dan sterker als linkse partij, of is meer keuze beter?