Volledig scherm

Veebeleid in Gelderland moet op de schop

ARNHEM - Het Gelderse veebeleid is te vaag. Boeren die meer vee willen houden, moeten aan extra eisen voldoen. Maar die eisen zijn tegenstrijdig en niet concreet. De provincie moet haar huiswerk nu overdoen.Dat schrijft de Commissie m.e.r.–die overheden adviseert op het gebied van milieueffectrapportages –in een kritisch rapport aan de provincie.

Via het Gelderse Plussenbeleid wil de provincie grote veeboeren ruimte geven voor uitbreidingen. De maximumoppervlakte voor stallen van 1,5 hectare (twee voetbalvelden) wordt losgelaten. In ruil daarvoor moeten de boeren investeren in het landschap, het milieu of het dierenwelzijn.

Achterhoek en FoodValley
Dat speelt vooral in de Achterhoek, waar al veel lege stallen zijn, en in de regio Food Valley rond Ede/Wageningen, waar veel intensieve veehouderijen bij elkaar zitten en veel fijnstof wordt uitgestoten. De provincie probeerde de milieueffecten te beschrijven in een rapport van 274 pagina's. Dat is niet gelukt, vindt de Commissie m.e.r.. De plannen bevatten veel 'open formuleringen' en 'niet eenduidig omschreven begrippen'.

Extra rapport
Het advies van deze commissie is wettelijk verplicht. De provincie kan dit advies naast zich neerleggen, maar dat is juridisch riskant. De provincie gaat nu een extra rapport over de milieugevolgen van het Plussenbeleid schrijven.

Lees meer over het rapport in de papieren krant van 19/10/2016, in onze betaalde online-krant, of in onze apps.