Volledig scherm
Het leegstaande pand langs de A12 bij Veenendaal waar voorheen onder meer Sara Lee was gevestigd. foto Mark van Steenbergen/DG

Vrees voor toekomst Veenendaal als regionaal ICT-centrum

VEENENDAAL - De Regio FoodValley, waarin acht gemeenten samenwerken, keert zich tegen een plan van de provincie Utrecht om de bouw van nieuwe kantoren in Veenendaal aan banden te leggen. De gemeenten, waaronder Ede en Wageningen, vinden dat het plan een belangrijk project van de regio blokkeert om Veenendaal het ICT-centrum van de Vallei te latenzijn.

Recent klonk vanuit het gemeentehuis van Veenendaal al grote kritiek op het zogenoemde Inpassingsplan Kantoren. Daarmee zou een voor Veenendaal belangrijke kantorenlocatie als De Batterijen tot 2027 nagenoeg op slot gaan. Veenendaal kent een grote leegstand van kantoren.

Visie
Het regiobestuur vraagt Utrecht het plan nog niet in procedure te brengen. FoodValley komt met een eigen visie en wil dat die wordt betrokken bij de nieuwe regels. Daarin zal waarschijnlijk de komst van een ICT-campus in Veenendaal een belangrijk punt zijn.

Aanjager
De Stichting ICT Valley, die de regio en met name Veenendaal aantrekkelijk wil maken voor werkgevers en werknemers in deze sector, is ervan overtuigd geraakt datop termijn een campus-achtige functienodig is om als aanjager te fungeren.