Volledig scherm
Hoogwater. Foto: Geurt Franzen / dG

Waaldijk van Lent tot Andelst volledig op de schop

ANDELST/LENT - De Waaldijk tussen de Waalbrug A50 bij Andelst en De Sprok op de grens van Bemmel en Lent wordt in z'n geheel aangepakt. Eerder dacht Waterschap Rivierenland om steeds kleine gedeelten van dit dijkvak te verstevigen, maar de dijkbeheerder is na de laatste studies van dat 'lapjesdenken' afgestapt.

Vele stukken dijk in Nederland moeten de komende twintig tot dertig jaar worden verstevigd, om te voldoen aan de steeds strengere veiligheidsnormen.

Piping
Daarbij wordt vooral 'piping' aangepakt: de ondergrondse waterstroompjes die zand uit het onderste deel van het dijklichaam wegvoeren. De dijk tussen De Sprok en de A50 is ruim 10 kilometer lang en staat als eerste op de nominatie te worden versterkt. Om zoveel mogelijk steun van omwonenden te krijgen, heeft het waterschap de afgelopen weken al 'belevingsonderzoeken' uitgevoerd. Ook krijgen burgers een hoge mate van inspraak.

Binnendijks
Niet uitgesloten kan worden dat de dijk ook binnendijks versterkt moet worden; dus in de tuinen van dijkbewoners. Het waterschap wil dit Waaldijkstuk in 2023 klaar hebben. Mogelijk komt er ook nog een dijkteruglegging nabij camping en restaurant De Altena in Oosterhout. Er is momenteel overleg tussen diverse overheden om – indien nodig – die ingreep tegelijk met de versterkingswerkzaamheden te laten plaatsvinden.

Informatiebijeenkomst
Vooral de gemeente Overbetuwe wil dat het dijkvak in één keer goed wordt gemaakt. Dinsdagavond is er een informatiebijeenkomst over de jongste stand van zaken rond de Waaldijkverzwaring. Die wordt gehouden van 19.00 tot 21.30 uur in dorpshuis Beatrix te Slijk-Ewijk.