Aangeboden door Rabobank West Betuwe
Advertentie
'Aangeboden door...' is content gemaakt in opdracht van en betaald door een adverteerder, geproduceerd door de commerciële afdeling van DPG Media. De journalisten van de Gelderlander zijn hier niet bij betrokken.
Volledig scherm

Wat doet de Rabobank bij jou in de buurt?

Rabobank West BetuweAls coöperatie helpt Rabobank West Betuwe klanten niet alleen met hun financiële dienstverlening. Ook draagt de bank bij aan de ontwikkeling van de omgeving waarin haar klanten wonen en werken. Hoe dat er in 2018 uitzag zie je in de infographic. Het verslag laat naast de groei van de bank in 2018 ook de impact zien op mens, milieu en maatschappij.

Volledig scherm

Maatschappelijke bijdrage in West Betuwe

De Rabobank wil een belangrijke bijdrage leveren aan de welvaart en het welzijn in Nederland en aan het duurzaam voeden van de wereld. Met de missie ‘Growing a better world together’ geeft de bank hier invulling aan. “In het afgelopen jaar hebben we met name geïnvesteerd in duurzaamheid, bevordering van ondernemerschap, voedselvoorziening, leefbaarheid en zelfredzaamheid”, zegt Ans Verhoef, directievoorzitter bij Rabobank West Betuwe. “Een aantal initiatieven dat daaraan bijdraagt heeft het afgelopen jaar ondersteuning uit het coöperatief stimuleringsfonds ontvangen. Met dit fonds steunen we initiatieven die bijdragen aan een maatschappelijke verbetering. In totaal is hiermee in 2018 bijna € 250.000,- geïnvesteerd in de lokale samenleving. Zo ging bijvoorbeeld een bijdrage van €15.000,- naar het Taalakkoord Rivierenland, ten behoeve van de inrichting van twee leerpunten. Hier krijgen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven praktische hulp.”

Bekijk in de video meer voorbeelden van initiatieven waar Rabobank West Betuwe aan heeft bijgedragen

Ook leden beslissen mee

Volledig scherm

Verenigingen en stichtingen spelen een unieke rol in onze maatschappij. Ze verbinden mensen door alle lagen en leeftijden van de bevolking en dragen bij aan een tolerantere samenleving. Rabobank is al jaren een van de grote sponsors van de lokale samenleving. Via sponsoring en ‘Een aandeel in de Betuwe’ droeg de bank in 2018 ruim € 230.000,- bij aan verenigingen en stichtingen die de Betuwe een beetje mooier maken. “Over de verdeling van de gelden beslissen we niet alleen”, vervolgt Ans Verhoef. “Als coöperatieve bank hecht de Rabobank veel waarde aan de invloed van haar leden. In de campagne ‘Een aandeel in de Betuwe’ krijgen leden van de bank daarom inspraak in de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Alle leden kunnen een stem uitbrengen op twee regionale projecten die zij een warm hart toedragen. Hoe meer stemmen een club ontvangt des te hoger de bijdrage is. Een deel van de winst vloeit zo terug naar de lokale gemeenschap.”

Ook in 2019 ondersteunt Rabobank West Betuwe verenigingen en stichtingen via ‘Een Aandeel in de Betuwe’. 

Ruim 300 verenigingen en stichtingen doen daaraan mee. Leden van de Rabobank kunnen stemmen van 1 t/m 21 april via rabowestbetuweleden.nl