Het nieuwe denken

COLUMN - Je hoort het steeds vaker: we moeten nieuw en anders denken. We leven in een revolutionaire overgangstijd. Alles gaat sneller dan ooit. We staan voor reusachtige uitdagingen en vernieuwingen. Vandaar!

Omdat 'het nieuwe denken' in de mode is, zijn er natuurlijk ook profeten, goeroes en trendwatchers die het uitdragen. Hun zwaar aangezette visioenen - die meestal van een ondraaglijke lichtheid zijn - tref je bij bosjes op internet aan. Het komt erop neer dat als je niet nieuw denkt, je verloren bent voor de wereld van vandaag en in ieder geval voor die van morgen.

Maar wat is er zo nieuw aan het nieuwe denken? Een mens moet altijd nieuw denken. Iedere generatie is ertoe verplicht. Ieder individu wordt ertoe gedwongen. En elk tijdperk vereist het. Het is een kwestie van heilig of anders wel van noodgedwongen moeten. Wat de profeten van het nieuwe denken wel eens vergeten, is dat niet alle mensen nieuw kúnnen denken, althans niet 'nieuw' zoals zij dat in hun visionaire ijver bedoelen.

Neem de oudere mens. Die heeft een heel leven achter de rug waarin alles zonder ophouden nieuw werd, het denken nog het meest. Maar nu hoeft het van hem niet meer, ook al omdat hij het niet meer kan. Een mens raakt op, blust uit, beent het niet meer bij, verliest zijn energie. Hij wordt dan al gauw voor een oude en enigszins overbodige sul aangezien die het niet meer snapt en die daarom ook niet meer van deze wereld is.

Maar is dat ook zo? Klopt dat wel? Over die vragen zou gerust eens wat nieuwer gedacht mogen worden. Want een mens die met zijn voorbije leven in het reine wil komen, heeft zijn denkkracht harder nodig dan ooit. Hij moet haar inzetten om z'n laatste jaren door te komen en dan te sterven. Sterker nog: voor veel mensen begint het nieuwe denken juist als hun leven zo goed als voorbij is, als de kwalen en ongemakken zich aandienen, als het eerste gemis van een geliefde wordt gevoeld en als het besef van de eindigheid der dingen steeds sterker wordt. De wereld verliest dan haar belang, maar het leven wint juist aan betekenis.

Als het einde nadert, is er geen mode, geen vernieuwing, geen trend en geen tijdgeest meer. Dan is er behoefte aan inzicht, berusting en gemoedsrust die samen de levenshouding vormen die nodig is om het leven op een behoorlijke manier te kunnen voltooien en het einde ervan moedig onder ogen te zien.

Eigenlijk heeft het leven het nieuwe denken tot het laatst bewaard. Het is het enige denken dat telt en dat beslissend is. En het is ook het enige denken dat met je hele bestaan en alles wat je bent te maken heeft.

Is er een denken denkbaar dat zó nieuw is?

Columns