Keizer Augustus

Net als keizer Augustus ben ik bang voor onweer. In Augustus' dagen kon onweer van alles betekenen. Het voorspelde onheil, het was een veeg teken, een schrikbarende boodschap van de goden. Augustus hoefde zich dus niet te schamen. Dat is nu anders.

Want ik weet dat onweer opstijgende warmte is die in een stapelwolk elektrisch geladen raakt, waarna de inhoud met veel bliksemflitsen, hagelstenen, rukwinden en stortregens uit de lucht valt.

Waarmee ik wil zeggen dat onweer een doodnormaal natuurverschijnsel is waarvoor ik redelijkerwijs niet bang hoef te zijn. Keizer Augustus kroop er voor onder het meubilair. Hij werd toentertijd - net als ik nu - bevangen door een onverklaarbare en redeloze vrees als het weer eens goed tekeer ging.

In het woordenboek lees ik dat vrees zich van angst onderscheidt doordat ze in veel gevallen ongegrond is. Ze is verbonden met bepaalde en altijd terugkerende waanvoorstellingen, zoals bijvoorbeeld van een spook, het donker, de hoogte, de engte, koud water, een plein. Je kunt er weinig aan doen. Daar kom je trouwens pas achter als je heel krachtig en heel lang tegen die vrees hebt gevochten zonder dat het zin had. Hoe het keizer Augustus in dit opzicht is vergaan, weet ik niet.

Maar ik weet dat ik mijzelf altijd tegen de even hopeloze als nutteloze vrees voor onweer te weer heb gesteld. Dat heeft een beetje en gedurende een bepaalde tijd geholpen, maar nu is het terug. Ik bleek tegen de heftigheid van de onweren van deze, door code rood gedomineerde zomer, niet opgewassen.

Nee, men zal mij niet in het gezelschap van keizer Augustus onder een bed of een kast aantreffen. Bij mij manifesteert het zich als een diepe onrust. Ik loop op en neer door het huis, trek stekkers uit, raadpleeg Buienradar, kijk naar de lucht, doe alsof er niks aan de hand is, ga er op mijn gemak voor zitten, lees iets dat ik niet opneem, maar word steeds banger.

's Nachts hoor ik onweer al aankomen nog voordat het de westelijke kust van Ierland heeft bereikt. Deze zomer werd ik bovendien onaangenaam verrast doordat menig onweer uit het oosten kwam, wat hoogst ongewoon is. Er is nóg iets met mijn angst voor onweer. Ik wil ze niet weten en probeer ze daarom niet te laten merken. Ze gaat gepaard met een zekere gêne die soms in je reinste schaamte overgaat. Ze is iets 'waarover men niet spreekt'. Zo komt het dat mijn angst voor onweer gaandeweg een bangelijke vorm van koudwatervrees is geworden. Uiteindelijk heb ik al meer dan 75 zomers overleefd.

Mijn angst was al die jaren misplaatst en mijn vrees ongegrond. Maar dat is het 'm juist: over de ongegronde vrees valt niet te redeneren juist omdat ze geen gegronde angst is. Keizer Augustus wist er alles van. Ik trouwens ook.

Columns