Ongeneeslijk

Het is wat met de mensen! Ze jakkeren en jachten. Ze willen voort en verder en hoger en sneller en slimmer en beter en meer. Ze hebben nergens tijd voor, behalve voor allerlei soorten van ontspanning die ook weer uit gejakker en gejacht bestaan. Het oude liedje dus. Leuk vinden ze het allemaal niet, maar ze kunnen het nu eenmaal niet laten.

Vandaar dat ze zo nu en dan het warenhuis voor geluksartikelen binnenstappen waar alles in de aanbieding is. Daar schaffen ze goede raad en veelbelovende therapieën aan, verpakt in een vage zelfhulptaal.

Het zijn aankopen van niks. Want je kunt niet alles willen en hebben, en je daar ook nog onthaast en rustig bij voelen. Wie voort, verder, hoger, sneller, slimmer, beter en meer wil, is in zeker opzicht ongeneeslijk, dan toch onbehandelbaar. Als je weigert je ambities naar beneden bij te stellen en je verwachtingen te temperen, helpt uitgerekend de zelfhulp niet. Want je onthaast dan alleen maar als het je goed uitkomt en als het je verwachtingen niet hindert.

Er zit trouwens een opvallende tegenspraak tussen het alom beleden verlangen naar rust en evenwicht aan de ene, en het streven naar beter en meer aan de andere kant. Je streeft er dan naar om op te knappen om niet af te knappen. Zo kom je op de psychische nullijn terecht, aan de ene kant waarvan snelheid geboden, en aan de andere kant waarvan onthaasting verplicht is. Dat lukt natuurlijk nooit.

Zo raak je van de regen in de drup, van de haast in de jachtigheid, van het meer in het teveel. Blijft het feit dat niet de omstandigheden waarin je leeft en werkt moeten veranderen, maar jij. Als dat laatste gebeurt, verandert het eerste vanzelf.
Er zijn overigens steeds meer mensen die het roer vastberaden omgooien, die niet meer verder willen met het leven dat ze leven en met de dingen waartoe ze verplicht zijn. Ze ontdekken op zeker ogenblik dat ze hun illusies voor idealen hebben aangezien en haken welbewust af. Ze gaan dan weg. Of beginnen opnieuw. Heel verstandig!

Maar het zou nog veel interessanter zijn te weten hoeveel mensen níét verder willen, niet weggaan en niét opnieuw beginnen maar desondanks toch verder gáán. Ze beseffen dat het totaal anders moet, maar ze houden niettemin koers, tegen beter weten in en totdat het schip uiteindelijk op de klippen loopt. Ze weten wat ze willen, maar ze weten ook dat ze het niet zullen doen.

Het lot van de mens is daarom dat hij te laat inziet wat hij al heel vroeg anders had moeten doen. Of zoals grote denker Kierkegaard zei: 'Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleefd'. Dat is inderdaad het grote dilemma: wat je moet, doe je niet, en wat je mocht, deed je niet.

Columns