Spelen

Sportliefhebbers zullen niks van mij begrijpen als ik zeg dat ik mij bij evenementen als de Olympische Spelen enigszins onbehaaglijk voel. Als ik tegelijk zeg dat sport prachtig en belangrijk is, zullen ze mij waarschijnlijk nog minder begrijpen. Het zal wel aan mijn wantrouwen tegen de waarde van dat soort evenementen liggen. Of anders aan mijn bezwaren tegen kosten ervan. Of aan mijn verbazing over de overspannen aandacht die eraan wordt besteed. En misschien ook aan mijn weerzin tegen al het even officiële als lege gedoe er omheen.

De Spelen zijn intussen groter dan de wereld zelf en beginnen daarom iets grotesks te krijgen. Ze dreigen ten onder te gaan in wat iemand 'gigantisme' noemde. De sport is al bijna ondergeschikt aan de mateloze ambities van de aanjagers en organisatoren ervan. Het toewijzen van de Spelen is een politiek schimmenspel van spookachtige belangen en mysterieus grote hoeveelheden geld. Er moeten miljarden worden neergeteld om de Spelen binnen te halen. Wankele landen als Brazilië bezwijken onder wat ze zich op hun hals hebben gehaald. Hele wijken worden overhoop gebuldozerd om de megalomane stadions en andere faciliteiten te bouwen. Het IOC - een gezelschap van oudere heren dat geen enkele idee heeft van zijn eigen overbodigheid - belooft al jaren dat het eenvoudiger en minder duur gaat worden, maar haalt de organiserende landen - dus ook Brazilië - ook nu weer het vel over de oren. Geen wonder dat het besef leeft dat het zo niet verder kan.

Alleen lieden als vadertje Poetin zijn nog bereid 40 miljard dollar te verkwisten voor een paar weken van Olympische grootheidswaanzin. Maar de bevolkingen van steden als Oslo, München, Boston en Davos hebben al laten weten dat ze niet bereid zijn te betalen voor de nutteloze ambities van hun bestuurders die de (winter)Spelen maar al te graag in huis zouden halen. Ook in Nederland hebben overijverige initiatiefnemers hun 'bidbooks' schielijk moeten opbergen omdat de belastingbetaler wel iets anders aan zijn hoofd heeft. Prima!

Maar wat mij vooral dwars zit is het feit dat wij ons over zowat alles mateloos opwinden of zelfs witheet van woede worden, maar niet over het groteske en zelfs giganteske van de Olympische Spelen en aanverwante evenementen. Alsof die niet door een gretige schare zakkenvullers, leugenaars, politieke dwaallichten en ladenlichters zouden zijn omgeven. Mag ik mij daarom enigszins onbehaaglijk voelen? En mij zelfs nogal kwaad maken?

Columns