Taalspel

ColumnEen feit is iets dat werkelijk is of aantoonbaar vaststaat. Je kunt er maar één kant mee uit, tenzij je gaat sjoemelen. Het nu al jaren in zwang zijnde postmodernisme leert dat in elke afzonderlijke sociale of professionele groep 'taalspelen' worden gespeeld die bij de denkwijze van die groep passen. Zo ontstaan groepsgebonden waarheden en feiten.

Volledig scherm
© Joost Hoving

De theorie van de taalspelen heeft terecht een wijde verbreiding gevonden. Maar het kan slecht aflopen met al die op zichzelf waardevolle inzichten van onverdachte denkers en geleerden. Want hun theorieën slaan op zeker moment neer in de samenleving en gaan daar een eigen en vaak schromelijk misbruikt leven leiden. Afzonderlijke groepen gaan dan geloven dat hun taalspel er een van absolute waarheden en onbetwijfelbare feiten is. Er ontstaat aldus een in beton gegoten claim op het bezit van waarheden en feiten die niet zijn getoetst of doordacht.

Columns