Zelfmoordpil

COLUMN - Hoe komen we in 's hemelsnaam op het woord 'zelfmoordpil'? Ik bedoel: je leven is naar jouw eerlijke overtuiging geleefd en voltooid en daarom besluit je niet meer verder te gaan. Dus pleeg je een moord op jezelf. Door een zelfmoordpil te slikken. Wat een taal!

Zelf heb ik het vreselijke woord 'zelfmoord' al jaren geleden vervangen door 'zelfdoding'. Een moord op jezelf kan helemaal niet, zelfs niet met voorbedachten rade. En dus kan een weloverwogen keuze voor de dood, die je op hoge leeftijd maakt en die op een lange levenservaring en een gewetensvol inzicht berust, al helemáál geen zelfmoord zijn. Je kunt twisten over de vraag of zo'n pil moet kunnen. En hoe je het gebruik ervan wettelijk en medisch regelt. Maar je kunt nooit twisten over de vraag of een doodswens legitiem is.

Mensen worden tegenwoordig oud genoeg om zogezegd voorbij het leven terecht te komen, voorbij het 'streven om in het bestaan te volharden', zoals Spinoza dat zo mooi zei. Vroeger kreeg je niet of nauwelijks tijd om het leven af te maken omdat ziekte en dood je vrijwel altijd te vlug af waren. De natuur der dingen was in dat opzicht onverbiddelijk.

Maar de natuur der dingen is nu in handen van een perfecte gezondheidszorg en een al maar voortschrijdende medische kennis. Dat kan tot het inzicht leiden dat het leven er opzit, maar dat je niettemin voort moet, alleen maar omdat het kan en daarom blijkbaar moet. Je leeft dan zogezegd op doktersrecept, in de tijd die de specialist voor je heeft weten te winnen, in de jaren die je gratis krijgt, maar waar je niet om hebt gevraagd.

Daar komt nog bij dat de oudere mens niet alleen weet wat achter hem, maar ook wat voor hem ligt. Want na de voltooiing van het leven, doemt het restbestaan van de goede bedoelingen, de liefdevolle verzorging en het geduldig gedragen lijden op. Over de tergende eenzaamheid, de eindeloos lange uren, de doorwaakte nachten en het vergeefse wachten van al die mensen die omwille van 's lands boekhouding tegen elke prijs zelfstandig moeten blijven wonen, wil ik het niet eens hebben.

Dus willen veel ouderen dood omdat wat voor hun ligt alles kapot kan maken wat al lang voltooid en wel achter hen ligt en vaak een bron van diep levensgeluk en intense gemoedsrust is. Dat daar een pil of een ander hulpmiddel voor komt is prima voor iedereen die welbewust niet meer verder wil. Maar zadel hem niet op met het idee dat hij daar een moord voor moet plegen, en al zeker geen moord op zichzelf. Doek daarom het woord 'zelfmoordpil' onmiddellijk op! Schaf het af! Schrap het! En omgeef het zelfgekozen levenseinde met een wijze en weldoordachte menswaardigheid. Dus: leef! Totdat het leven volledig is geleefd! Totdat het helemaal af is!

Columns