Van stamppot tot döner: bij deze verpleeghuizen voelen alle ouderen zich thuis

videoRaffy is een stukje Nederlands-Indië in Breda. Het verpleeghuis is een schoolvoorbeeld van een voorziening die inspeelt op de migratieachtergrond van de bewoners.  Het aantal oudere migranten groeit de komende decennia explosief. De zorg in verpleeghuizen zal, net als het straatbeeld, diverser worden. ,,Sinds de migratie op gang kwam, is nooit nagedacht over wat het voor deze mensen betekent om hier oud te worden. Nu groeit de behoefte aan zorg op maat.’’

In haar appartementje hangt De Nachtwacht van Rembrandt. Johanna Wisse (89) voltooide haar geborduurde replica sneller dan de meester zijn wereldberoemde schilderij. Trots: ,,Ik ben er twee jaar mee bezig geweest.’’

Mevrouw Wisse woont al drie jaar in Raffy, een woonzorgcentrum voor Indische en Molukse ouderen. Zelfstandig wonen was geen optie. ,,Ik ben thuis twee keer gevallen en kon niet zelf opstaan.’’

  1. In Offerman-fabriek wordt bijna 3 weken na listeriadrama nog geen plakje vlees gesneden

    In Offerman-fa­briek wordt bijna 3 weken na listeria­dra­ma nog geen plakje vlees gesneden

    De fabriek van vleeswarenbedrijf Offerman in Aalsmeer ligt bijna drie weken na de grote terugroepactie nog steeds stil. Offerman moest de locatie begin oktober sluiten nadat bleek dat vleeswaren die hier werden gesneden en verpakt, waren besmet met de listeriabacterie. Zeker twintig mensen werden ernstig ziek na het eten van besmet vlees, drie personen overleefden het niet en een vrouw kreeg een miskraam.