Vacature voor burgemeester in Lingewaard populair: al 34 sollicitaties binnen

BEMMEL - De vacature voor het burgemeesterschap in Lingewaard heeft relatief veel sollicitanten opgeleverd. Maar liefst 34 personen zien zichzelf wel met de ambtsketting door het gemeentehuis in Bemmel paraderen. Normaal levert zo'n procedure bij een gemeente van deze omvang tussen de 20 en 25 reacties op. 

Onder de 34 geïnteresseerden bevinden zich 11 vrouwen. Van het 34-tal behoren er 11 tot de VVD en 7 tot het CDA.

Verder zijn er drie kandidaten die bij de PvdA of een lokale partij horen, twee die op de ledenlijst van D66 of de SP staan, twee die zichzelf ongebonden noemen en twee waarvan niet bekend is of enig partijlidmaatschap aanhangen. Tenslotte is er nog één kandidaat van GroenLinks en eentje van ouderenpartij 50-plus. 

Van 21 tot 63 jaar

In leeftijd zijn de gegadigden zeer uiteenlopend: de jongste is pas 21 lentes, de oudste 63 en zou nog precies één termijn van zes jaar mogen meedraaien; omdat 70 een verplichte, uiterste pensioenleeftijd voor burgemeesters is. 

Dertien (oud-)wethouders

Onder de sollicitanten zitten vier (waarnemend-)burgemeesters, dertien (oud-)wethouders, drie (oud-)gedeputeerden en zes volksvertegenwoordigers uit bijvoorbeeld gemeenteraden of Tweede Kamer. De andere acht belangstellenden komen niet uit het openbaar bestuur. In april moet duidelijk worden wie verkozen wordt. 

Volledig scherm
De ambtsketting der gemeente Lingewaard © eigen foto

Betuwe