Volledig scherm
Windmolens en koeien in de wei.

Drutens toekomst is groen

DRUTEN - De gemeente Druten heeft voorlopig vooral ambities als het gaat om duurzame energie. Er moet nog heel veel gebeuren zo bleek tijdens de publieksavond, vorige week donderdag. Een groen toekomstplan komt eraan. Wat is er al gebeurd en wat moet er nog gebeuren?

1. De ambitie

Druten heeft het Gelders Energie Akkoord (GEA) getekend, samen met zestien andere gemeenten. Daarmee heeft de gemeente zich verplicht op termijn alle energie duurzaam op te wekken in de eigen regio. In 2040 moeten alle woningen energieneutraal zijn (over de hele regio gerekend) en in 2050 moet de hele regio energieneutraal zijn. Dat wil zeggen dat er evenveel (schone) energie wordt opgewekt als gebruikt. Tot nu toe heeft de gemeente Druten nog nauwelijks iets op dit terrein gedaan, afgezien van energiebesparing en wat zonnepanelen op gemeentelijke panden. En natuurlijk de bijdragen van energiebewuste burgers in eigen huis. Verantwoordelijk wethouder André Springveld: ,,Wij zijn als college heel ambitieus. Maar we willen weten wat onze inwoners willen.''

2. Wat is nodig?

Ervan uitgaand dat de Drutense woningen 100% energieneutraal in 2050 zijn (een besparing van 614 terjoule) en de Drutense bedrijven voor ruim 50% energieneutraal (een besparing van 169 terajoule), moet de gemeente dan zelf 153 terajoule opwekken. Om die hoeveelheid energie duurzaam op te wekken, zijn acht windmolens nodig of 54 hectare aan zonnepark (100 voetbalvelden). Een combinatie van molens en zonnepanelen kan natuurlijk ook, evenals andere duurzame technieken zoals energie uit oppervlaktewater of aardwarmte. Volgens kritische burgers is de gemeente conservatief in haar schatting van de hoeveelheid benodigde zelf opgewekte energie. Het is bijvoorbeeld maar de vraag of burgers en bedrijven respectievelijk 100 en 50 procent energieneutraal zijn over enkele decennia.

3. Wat gebeurt er al aan duurzaamheid?

Druten is 'kampioen afval scheiden'. De gemeente is als een van de eersten begonnen met omgekeerd inzamelen en biedt heel weinig restafval aan bij de inzamelaar. Er staan nog geen windmolens, er zijn nog geen zonneakkers en nog geen energieneutrale nieuwbouwwijken. Een plan van het bedrijf GroenLeven voor een enorm drijvend zonnepark op de zandwinplas Uivermeertjes in Deest (voldoende om heel Druten van energie te voorzien) stuit vooralsnog op veel verzet van dorpsbewoners. Burgers hebben enkele jaren geleden de energiecoöperatie Opgewekt Maas en Waal opgericht. Die heeft enkele daken van scholen vol zonnepanelen gelegd. Ze is actief in Druten en West Maas en Waal en werkt met burgers die aandelen kopen in een energieproject.

4. Welke beren zijn er op de weg?

Vele. Het is een enorme opgave om al bestaande woningen energieneutraal en gasloos te maken. Woningcorporaties zijn al blij als ze tot energielabel B kunnen komen. Zelfs bij nieuwbouw blijkt het moeilijk. Zo zijn er in nieuwbouwwijk Tichellande al afspraken gemaakt met projectontwikkelaars waarin niet wordt uitgegaan van energieneutraliteit. Veel burgers zien windmolens liever gaan dan komen. Terwijl de ideale combinatie volgens deskundigen bestaat uit 2/3 windenergie en 1/3 zon. Boeren willen vruchtbare landbouwgrond niet volplanten met zonnepanelen. Hoeveel vierkante meter dakoppervlak er is bij Drutense bedrijven en instellingen, is onbekend. Maar wethouder Springveld weet wel al dat het geen 100 voetbalvelden zijn. Er zullen dus zonneparken nodig zijn. En molens.

Molens, panelen en andere energie-opwekkers worden steeds slimmer en efficiënter. Wie zonnepanelen op zijn dak legt, kan de BTW terugkrijgen. Ook zijn ze relatief goedkoop en verdien je ze in zes tot negen jaar terug. De gemeente biedt gunstige leningen aan voor duurzaamheidsmaatregelen. Ook heeft ze het Loket Duurzaam Wonen wonen, elke maandagochtend in het gemeentehuis. Daar licht Jos van de Lint je huis door en geef informatie en tips over energie. Hij trekt binnenkort ook de kerkdorpen in. Daarnaast zijn er modellen ontwikkeld die wijken of dorpen (mede)eigenaar maken van groene energieprojecten. De weerstand tegen bijvoorbeeld windmolens blijkt daarmee flink af te nemen. Ook positief: Druten wil tempo maken en het samen met omliggende gemeentes doen.  

De Gelderlander gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement. Reacties van mensen die de nickname anonymous, anoniem of een variant daarop voeren, worden niet geplaatst.

Maas en Waal