Volledig scherm
De grondbank langs de A73 gefotografeerd vanaf de brug. foto Bert Beelen

Geluidduin beschermt Ewijk

EWIJK - Jarenlang groeide langs de A73 ter hoogte van Ewijk een berg grond die vanuit het hele land werd gevoed.De licht verontreinigde grond van de Grondbank krijgt op termijn een nieuwe functie. De grondbergen krijgen als nieuwe bestemming het weren van overmatig verkeerslawaai voor de achterliggende woningen.

Geen kunststof of betonnen geluidswallen die de toekomstige bewoners van nog te bouwen huizen in Ewijk moeten gaan beschermen. Echte geluidduinen gaan die klus overnemen.

Het voordeel van dat geluidwerende duinengebied is dat het terrein meteen een uitloopgebied voor het dorp kan zijn.

Zo dienen de geluidduinen verschillende doelen. De licht vervuilde grond krijgt een nieuwe functie, het groeiende verkeerslawaai van de A73 en een deel van de A50 dringt niet meer door tot het bewoonde gebied. De bewoners van de nieuwe wijk van Ewijk krijgen er een recreatiegebied bij.

De geluidduinen zijn bedoeld als groene mantel ter afscherming van geluid en fijnstof afkomstig van de snelwegen. Achter de grondbank ligt nu agrarische grond. Om de geluidduinen te kunnen aanleggen, moeten watergangen worden omgelegd en is de aanleg van een waterberging noodzakelijk. Het college van burgemeester en wethouders van Beuningen wil het ontwerp bestemmingsplan Geluidduinen Ewijk goedkeuren. Bij de samenstelling van heeft Beuningen contact gehad met de Grondbank GMG en het Waterschap Rivierenland.

Het gebied waar de duinen komen te liggen, grenst aan het tracé waar de verbreding van snelweg A50 komt te liggen.

Bij de inrichting van het gebied moet Beuningen rekening houden met de aanwezigheid van twee beschermde archeologische monumenten. De aanleg van het duinengebied mag deze monumenten niet verstoren.

De realisering van de geluidduinen kan niet zomaar beginnen. Niet alle gronden waarop de duinen komen te liggen, zijn eigendom van Beuningen.

In eerste instantie probeert de gemeente op minnelijke wijze de gronden te verwerven. Maar met het aangepaste bestemmingsplan in de hand kan Beuningen ook overgaan tot onteigening van de grond als dat nodig mocht blijken. De kosten voor de procedure en grondaankopen zijn voor rekening van de gemeente Beuningen.

Maas en Waal